TDDB82 Perspektiv på datateknik för D

Hösten 2001
Senaste nyheter (Nyhetsarkiv)

01-11-26 Slutkonferensen. På onsdag den 28/11 har vi slutkonferensen. Vi samlas alla kl 9.00 i sal Planck som finns i Fysikhuset, bv. Nås från ingång direkt i fysikhuset eller genom B-huset ingång 23 till fysikhuset. Då ges en administrativ information, vi delar ut närvaro- och utvärderingslappar, samt inleder med en gästföreläsare. Efter gästföreläsningen och informationen så beger vi oss alla till IDA's lokaler vid Cafe Java där konferensen fortsätter kl 10.30. Lokalerna finns i kartan bredvid.

Konferensschemat håller successivt på att tas fram. Där framgår när er grupp skall prata.

I Ljusgården på IDA bjuder vi er på en smörgås och dricka till lunch.

Välkomna Anders och Martin

01-10-22 Utvärdering av STONE-systemet. I STONE finns nu en enkät på ert konto som Peter Johansson skulle vara mycket tacksam om ni kunde fylla i. Det är förstaåret som vi provar detta systemet och Peter behöver få feedback på hur det funkade och vad som behöver förbättras. Logga in och fyll i.

01-10-21 Tider för redovisning och opponering. Nu finns schemat för period 2 och där finns tre seminarier där projekten ska presenteras. På seminarie 5 presenterar projektgrupper 1 och 2 i respektive klass, på seminarie 6 presenterar grupper 3 och 4 och på seminare 7 presenterar grupp 5. Opponerar gör gruppen under i nummer ordning. (Grupp 5 opponerar på grupp 1, grupp 1 opponerar på grupp 2 osv).

01-10-04 Sista dag för INTRO-delen att vara klar. Det finns nu information i tidsplanen om detta. Det är den information som gått ut till alla i D1.


Den här sidan underhålls av Martin Jinnelöv.
Senast modifierad 2001-11-27 kl. 21:11.