Göm menyn

Slutkonferens

Syfte

Syftet med konferensen är att studenterna genom att lyssna på andra gruppers presentationer ska få en bild av hur breda ämnena datateknik och datavetenskap kan vara och hur många olika tillämpningsområden som finns. Syftet är också att visa på ämnen som återkommer i senare kurser. Presentationerna ska därför vara intresseväckande och pedagogiska och syfta till att åhörarna ska lära sig något nytt.

Konferensen kommer att så långt det är möjligt efterlikna en forskarkonferens för att studenterna ska få inblick i hur man presenterar arbeten inom den akademiska världen. Detta innebär bl.a. att konferensen inleds med en inbjuden talare (eng. key note speaker) och att varje avdelning i konferensen leds av en särskild ordförande (eng. session chairman) som bl.a. ser till att tidsschemat hålls.

Krav på presentationerna

Följande krav kommer vi att ställa på presentationerna, både med avseende på innehåll och genomförande.

  • Varje presentation kommer att tilldelas totalt 25 minuter i programmet. 15 min är till för själva presentationen, 5 min för frågor från åhörarna och 5 min för att åhörarna ska ha möjlighet att byta till en annan session och för att nästa grupp ska kunna förbereda sig.
  • Alla gruppmedlemmar ska medverka vid presentationen. Öva gärna lite extra på att lämna över ordet mellan er så att det går smidigt och känns naturligt.
  • Under presentationens gång, förslagsvis mot slutet, ska ni informera om vilka kurser inom programmet som man kan läsa för att lära sig mer om ert projektområde. Ni bör ta reda på detta dels genom att läsa Studiehandboken, dels genom att fråga er handledare.

Praktisk information

Konferensen kommer att vara onsdag 28 november 2007. Den pågår större delen av dagen och ni kommer att bjudas på en enklare lunch, typ baguett. Närvaro vid konferensen är obligatorisk.

För att konferensen ska flyta smidigt kommer vi att arrangera möjlighet att testa tekniken (videoprojektorer m.m.) på eftermiddagen dagen innan, tisdag 27 november. Varje grupp kommer få 5-10 minuter på sig att testa att koppla in en bärbar dator i projektorsystemet i Visionen. Följande schema gäller strikt:

13.15-13.45  C1    
13.45-14.15  D1A
14.15-14.45  D1B
14.45-15.15  D1C
15.15-15.30  IT1

IT1 har redan provat att presentera i Visionen, men om ni vill prova igen så finns det möjlighet 15.15.

Konferensschema

Se även det preliminära schemat där tiderna för varje grupp finns inplanerade.

08.45-09.00 Information om dagen och utdelning av närvaroblanketter (i Visionen)
09.00-09.30 Key note-talare (inledande föreläsning)
09.30-10.00 Rast
10.00-10.50 Session 1 (två pass om tre parallella presentationer)
10.50-11.10 Rast
11.10-12.00 Session 2
12.00-13.00 Lunch (i Ljusgården)
13.00-13.50 Session 3
13.50-14.10 Rast
14.10-15.00 Session 4
15.00 Inlämning av närvaroblanketter


Denna sida är gemensam för kurserna TDDC10 och TDDC79.


Sidansvarig: Peter Dalenius
Senast uppdaterad: 2008-08-04