Göm menyn

Introduktion till projektarbete

Målsättning

Den egentliga poängen med kursen är att ni ska förstå vad det är för ämne som ni har gett er in på och förhoppningsvis hitta en personlig motivation att läsa vidare. För att lyckas med detta får ni göra ett projekt där ni tillsammans får gräva ner er i någon aspekt av ert ämne, samtidigt som vi försöker ta upp några viktiga saker som berör er utbildning och ert framtida yrkesliv: hur man kommunicerar, hur man studerar effektivt samt vad ämnena datateknik och datavetenskap innehåller.

Genomförande

Ni kommer att bli indelade i grupper om 5-7 studenter och blir tilldelade ett projektämne som är knutet till en av de sex institutioner som medverkar i kursen. Ni kommer att få en handledare som hjälper er igång med projektet och examinerar det tekniska innehållet i er rapport. Projektarbetets gång kan i princip delas in i fyra delar.

  1. Först ska ni utforma ett gruppkontrakt. Det är ett dokument som sammanfattar hur ni tycker att ni vill arbeta tillsammans. Poängen med detta är att ni i början av arbetet ska diskutera igenom vilka förväntningar ni har, vilka problem ni tror kan uppstå och vilken ambitionsnivå ni har.
  2. Därefter vidtar själva projektarbetet som kan variera ganska mycket i karaktär beroende på ämne. Projekten kan innebära att ni ska experimentera, designa, utreda eller utvärdera någon aspekt av datateknik.
  3. När projektarbetet börjar närma sig sitt slut ska ni skriva ner vad ni har kommit fram till i en skriftlig rapport. Kommunikationslärarna kommer att gå igenom hur denna ska vara utformad. Ni kommer att få kommentarer på rapporten i ett par omgångar och kommer däremellan att få arbeta om den.
  4. Till sist ska ni också (parallelt med arbetet med rapporten) utforma en muntlig presentation där ni berättar om vad ni har gjort och vad ni har kommit fram till. Presentationen ska hållas vid en avslutande konferens där alla kommer att få chans att höra ert föredrag. För att det ska bli så bra som möjligt kommer ni också att få öva på det en gång inför mindre publik då ni får återkoppling på hur ni presenterar ert material.

Förutsättningar

Planering. All viktig information om hur och när ni förväntas göra olika saker finns tillgänglig på kursens webbsidor. Se därför till att bekanta er med dessa så att ni lätt hittar där. När det gäller planering finns det tre viktiga resurser.

  • Schemat är en kopia av det schema som finns på schemaservern, men med förtydligande kommentarer inskrivna. För att veta vilka pass som gäller för just er grupp bör ni titta här.
  • För själva projektarbetet finns dessutom en tidplan som listar de viktigaste hållpunkterna från schemat, tillsammans med de deadlines som gäller för de dokument som ni ska producera.
  • För att underlätta för er egen planering finns också en översiktlig tidplan (PDF) som kan användas för att planera in egna projektaktiviteter.

Resurstider. I schemat finns särskilda resurstider inbokade. De är markerade med PR i en sal XX (som inte existerar). Tanken är att ni ska kunna ha projektmöten under dessa tider, på platser som ni väljer själva.

Lånedator. De projektgrupper som vill kommer att kunna låna en bärbar dator under hela projekttiden för att underlätta mötesanteckningar och rapportskrivande.


Sidansvarig: Peter Dalenius
Senast uppdaterad: 2007-06-27