Göm menyn

Schema

Mer detaljerad information om schemat för kommunikationsseminarierna finns på Temas kurshemsida.

Vecka 35, 2005   29/8 - 4/9

 Må 10-12 TDDB82: Perspektiv på datateknik   C1 D1     FÖ C1  Kursuppstart och
     ANDERS HARALDSSON, IDA                   introduktion till UNIX
     PETER DALENIUS, IDA
     ULRIKA ANDERSSON, TEMA

 On 13-15 TDDB82: Perspektiv på datateknik   C1 D1     FÖ C4  Kommunikation
     ULRIKA ANDERSSON, TEMA
 On 15-17 TDDB82: Perspektiv på datateknik   D1A      LA SU00
 On 15-17 TDDB82: Perspektiv på datateknik   D1A      LA SU01
 On 15-17 TDDB82: Perspektiv på datateknik   D1A      LA SU02
 On 15-17 TDDB82: Perspektiv på datateknik   D1A      LA SU03
 On 15-17 TDDB82: Perspektiv på datateknik   D1B      LA SU10
 On 15-17 TDDB82: Perspektiv på datateknik   D1B      LA SU11
 On 15-17 TDDB82: Perspektiv på datateknik   D1B      LA SU13
 On 15-17 TDDB82: Perspektiv på datateknik   D1B      LA SU14
 On 15-17 TDDB82: Perspektiv på datateknik   D1C      LA SU15
 On 15-17 TDDB82: Perspektiv på datateknik   D1C      LA SU16 
 On 15-17 TDDB82: Perspektiv på datateknik   D1C      LA SU17
 On 15-17 TDDB82: Perspektiv på datateknik   D1C      LA SU18

 To 08-10 TDDB82: Perspektiv på datateknik   D1A      SE D315 Oförberedda övningar
     ULRIKA ANDERSSON, TEMA
 To 08-10 TDDB82: Perspektiv på datateknik   D1C      SE D316 Oförberedda övningar
     BRITTA ÖNNEGREN, TEMA
 To 13-15 TDDB82: Perspektiv på datateknik   D1B      SE D315 Oförberedda övningar
     ULRIKA ANDERSSON, TEMA
 To 13-15 TDDB82: Perspektiv på datateknik   D1D      LA SU12
 To 13-15 TDDB82: Perspektiv på datateknik   D1D      LA SU13
 To 13-15 TDDB82: Perspektiv på datateknik   D1D      LA SU15
 To 13-15 TDDB82: Perspektiv på datateknik   D1D      LA SU16

 Fr 08-10 TDDB82: Perspektiv på datateknik   D1D      SE D316 Oförberedda övningar
     BRITTA ÖNNEGREN, TEMA
 Fr 08-10 TDDB82: Perspektiv på datateknik   D1C      LA SU04
 Fr 08-10 TDDB82: Perspektiv på datateknik   D1C      LA SU06
 Fr 08-10 TDDB82: Perspektiv på datateknik   D1C      LA SU10
 Fr 08-10 TDDB82: Perspektiv på datateknik   D1C      LA SU11
 Fr 15-17 TDDB82: Perspektiv på datateknik   D1A      LA SU02
 Fr 15-17 TDDB82: Perspektiv på datateknik   D1A      LA SU03
 Fr 15-17 TDDB82: Perspektiv på datateknik   D1A      LA SU04
 Fr 15-17 TDDB82: Perspektiv på datateknik   D1A      LA SU06
 Fr 15-17 TDDB82: Perspektiv på datateknik   D1B      LA SU10
 Fr 15-17 TDDB82: Perspektiv på datateknik   D1B      LA SU11
 Fr 15-17 TDDB82: Perspektiv på datateknik   D1B      LA SU12
 Fr 15-17 TDDB82: Perspektiv på datateknik   D1B      LA SU13

Vecka 36, 2005   5/9 - 11/9

 Må 10-12 TDDB82: Perspektiv på datateknik   C1 D1     FÖ C2  Introduktion till UNIX
     PETER DALENIUS, IDA
 Må 15-17 TDDB82: Perspektiv på datateknik   D1D      LA SU00
 Må 15-17 TDDB82: Perspektiv på datateknik   D1D      LA SU01
 Må 15-17 TDDB82: Perspektiv på datateknik   D1D      LA SU02
 Må 15-17 TDDB82: Perspektiv på datateknik   D1D      LA SU03

 Ti 17-19 TDDB82: Perspektiv på datateknik   C1 D1     FÖ C1  Retorik
     STEFAN HEDLUND, TEMA

 On 15-17 TDDB82: Perspektiv på datateknik   D1C      LA SU02
 On 15-17 TDDB82: Perspektiv på datateknik   D1C      LA SU03
 On 15-17 TDDB82: Perspektiv på datateknik   D1C      LA SU04
 On 15-17 TDDB82: Perspektiv på datateknik   D1C      LA SU06
 On 15-17 TDDB82: Perspektiv på datateknik   D1B      LA SU10
 On 15-17 TDDB82: Perspektiv på datateknik   D1B      LA SU11
 On 15-17 TDDB82: Perspektiv på datateknik   D1B      LA SU12
 On 15-17 TDDB82: Perspektiv på datateknik   D1B      LA SU13
 On 15-17 TDDB82: Perspektiv på datateknik   D1D      LA SU15
 On 15-17 TDDB82: Perspektiv på datateknik   D1D      LA SU16
 On 15-17 TDDB82: Perspektiv på datateknik   D1D      LA SU17
 On 15-17 TDDB82: Perspektiv på datateknik   D1D      LA SU18
 On 15-17 TDDB82: Perspektiv på datateknik   D1A      SB XX1 Studiebesök på IT-ceum

 To 08-10 TDDB82: Perspektiv på datateknik   D1C      LA SU10
 To 08-10 TDDB82: Perspektiv på datateknik   D1C      LA SU11
 To 08-10 TDDB82: Perspektiv på datateknik   D1C      LA SU12
 To 08-10 TDDB82: Perspektiv på datateknik   D1C      LA SU13

 Fr 15-17 TDDB82: Perspektiv på datateknik   D1A      LA SU00
 Fr 15-17 TDDB82: Perspektiv på datateknik   D1A      LA SU01
 Fr 15-17 TDDB82: Perspektiv på datateknik   D1A      LA SU02
 Fr 15-17 TDDB82: Perspektiv på datateknik   D1A      LA SU03
 Fr 15-17 TDDB82: Perspektiv på datateknik   D1D      LA SU15
 Fr 15-17 TDDB82: Perspektiv på datateknik   D1D      LA SU16
 Fr 15-17 TDDB82: Perspektiv på datateknik   D1D      LA SU17
 Fr 15-17 TDDB82: Perspektiv på datateknik   D1D      LA SU18
 Fr 15-17 TDDB82: Perspektiv på datateknik   D1B      SB XX1 Studiebesök på IT-ceum

Vecka 37, 2005   12/9 - 18/9

 Ti 15-17 TDDB82: Perspektiv på datateknik   C1 D1     FÖ C1  Studieteknik och
     MADELAINE ENGSTRÖM, TFK                  grupprocesser
     RUNE OLSSON, EKI
     SIV SÖDERLUND, TFK

 On 08-10 TDDB82: Perspektiv på datateknik   D1D      LA SU00
 On 08-10 TDDB82: Perspektiv på datateknik   D1D      LA SU01
 On 08-10 TDDB82: Perspektiv på datateknik   D1D      LA SU04
 On 08-10 TDDB82: Perspektiv på datateknik   D1D      LA SU06
 On 08-10 TDDB82: Perspektiv på datateknik   D1B      LA SU10
 On 08-10 TDDB82: Perspektiv på datateknik   D1B      LA SU11
 On 08-10 TDDB82: Perspektiv på datateknik   D1B      LA SU12
 On 08-10 TDDB82: Perspektiv på datateknik   D1B      LA SU13
 On 15-17 TDDB82: Perspektiv på datateknik   D1A      LA SU04
 On 15-17 TDDB82: Perspektiv på datateknik   D1A      LA SU06
 On 15-17 TDDB82: Perspektiv på datateknik   D1A      LA SU12
 On 15-17 TDDB82: Perspektiv på datateknik   D1A      LA SU13
 On 15-17 TDDB82: Perspektiv på datateknik   D1C      SB XX1 Studiebesök på IT-ceum

 To 08-12 TDDB82: Perspektiv på datateknik   C1 D1     SS C1  Projektuppstart

 Fr 10-12 TDDB82: Perspektiv på datateknik   D1C      LA SU10
 Fr 10-12 TDDB82: Perspektiv på datateknik   D1C      LA SU11
 Fr 10-12 TDDB82: Perspektiv på datateknik   D1C      LA SU12
 Fr 10-12 TDDB82: Perspektiv på datateknik   D1C      LA SU13
 Fr 15-17 TDDB82: Perspektiv på datateknik   D1A      LA SU00
 Fr 15-17 TDDB82: Perspektiv på datateknik   D1A      LA SU01
 Fr 15-17 TDDB82: Perspektiv på datateknik   D1A      LA SU02
 Fr 15-17 TDDB82: Perspektiv på datateknik   D1A      LA SU03
 Fr 15-17 TDDB82: Perspektiv på datateknik   D1B      LA SU04
 Fr 15-17 TDDB82: Perspektiv på datateknik   D1B      LA SU06
 Fr 15-17 TDDB82: Perspektiv på datateknik   D1B      LA SU11
 Fr 15-17 TDDB82: Perspektiv på datateknik   D1B      LA SU14
 Fr 15-17 TDDB82: Perspektiv på datateknik   D1D      SB XX1 Studiebesök på IT-ceum

Vecka 38, 2005   19/9 - 25/9

 Må 10-12 TDDB82: Perspektiv på datateknik   D1A      SE D315 Inf. pres.
     ULRIKA ANDERSSON, TEMA
 Må 10-12 TDDB82: Perspektiv på datateknik   D1C      SE D316 Inf. pres.
     BRITTA ÖNNEGREN, TEMA
 Må 13-15 TDDB82: Perspektiv på datateknik   D1A      SE D315 Inf. pres.
     ULRIKA ANDERSSON, TEMA
 Må 15-17 TDDB82: Perspektiv på datateknik   D1B      SE D315 Inf. pres.
     ULRIKA ANDERSSON, TEMA
 Må 17-19 TDDB82: Perspektiv på datateknik   D1C      SE D316 Inf. pres.
     BRITTA ÖNNEGREN, TEMA

 On 17-19 TDDB82: Perspektiv på datateknik   D1D      SE D315 Inf. pres.
     BRITTA ÖNNEGREN, TEMA

 To 13-15 TDDB82: Perspektiv på datateknik   D1B      SE D316 Inf. pres.
     ULRIKA ANDERSSON, TEMA
 To 17-19 TDDB82: Perspektiv på datateknik   D1D      SE D315 Inf. pres.
     BRITTA ÖNNEGREN, TEMA

 Fr 08-10 TDDB82: Perspektiv på datateknik   D1      PR XX1 Tid för projektmöte

Vecka 39, 2005   26/9 - 2/10

 Må 10-12 TDDB82: Perspektiv på datateknik   D1A      SE D315 Inf. pres.
     ULRIKA ANDERSSON, TEMA
 Må 10-12 TDDB82: Perspektiv på datateknik   D1C      SE D316 Inf. pres.
     BRITTA ÖNNEGREN, TEMA
 Må 15-17 TDDB82: Perspektiv på datateknik   D1A      SE D315 Inf. pres.
     ULRIKA ANDERSSON, TEMA

 On 08-10 TDDB82: Perspektiv på datateknik   D1B      SE D315 Inf. pres.
     ULRIKA ANDERSSON, TEMA
 On 08-10 TDDB82: Perspektiv på datateknik   D1C      SE D316 Inf. pres.
     BRITTA ÖNNEGREN, TEMA
 On 15-17 TDDB82: Perspektiv på datateknik   D1      PR XX1 Tid för projektmöte

 To 08-10 TDDB82: Perspektiv på datateknik   D1D      SE D315 Inf. pres.
     BRITTA ÖNNEGREN, TEMA
 To 10-12 TDDB82: Perspektiv på datateknik   C1 D1     FÖ C2  Breddföreläsning
     ANDERS HARALDSSON, IDA

 Fr 15-17 TDDB82: Perspektiv på datateknik   D1B      SE D315 Inf. pres.
     ULRIKA ANDERSSON, TEMA
 Fr 15-17 TDDB82: Perspektiv på datateknik   D1D      SE D316 Inf. pres.
     BRITTA ÖNNEGREN, TEMA

Vecka 40, 2005   3/10 - 9/10

 Må 10-12 TDDB82: Perspektiv på datateknik   D1A      SE D315 Inf. pres.
     ULRIKA ANDERSSON, TEMA
 Må 10-12 TDDB82: Perspektiv på datateknik   D1C      SE D316 Inf. pres.
     BRITTA ÖNNEGREN, TEMA
 Må 15-17 TDDB82: Perspektiv på datateknik   D1D      SE D315 Inf. pres.
     BRITTA ÖNNEGREN, TEMA
 Må 17-19 TDDB82: Perspektiv på datateknik   D1C      SE D315 Inf. pres.
     BRITTA ÖNNEGREN, TEMA
 Må 17-19 TDDB82: Perspektiv på datateknik   D1B      SE D316 Inf. pres.
     ULRIKA ANDERSSON, TEMA

 Ti 13-15 TDDB82: Perspektiv på datateknik   D1B      SE D316 Inf. pres.
     ULRIKA ANDERSSON, TEMA
 Ti 15-17 TDDB82: Perspektiv på datateknik   D1A      SE D315 Inf. pres.
     ULRIKA ANDERSSON, TEMA
 Ti 17-19 TDDB82: Perspektiv på datateknik   D1D      SE D315 Inf. pres.
     BRITTA ÖNNEGREN, TEMA

 On 08-10 TDDB82: Perspektiv på datateknik   D1      PR XX1 Tid för projektmöte

 To 10-12 TDDB82: Perspektiv på datateknik   C1 D1     FÖ VAL Breddföreläsning

Vecka 41, 2005   10/10 - 16/10

 Må 10-12 TDDB82: Perspektiv på datateknik   C1 D1     FÖ C2  Kommunikation
     ULRIKA ANDERSSON, TEMA


Tid för projektmöte: Detta är möjliga tider för projektmöten. De finns i schemat för att ni ska ha lättare att hitta tider när ni kan träffa er handledare.


Sidansvarig: Peter Dalenius
Senast uppdaterad: 2007-06-27