Göm menyn

Slutkonferens

Syfte

Syftet med konferensen är att studenterna genom att lyssna på andra gruppers presentationer ska få en bild av hur breda ämnena datateknik och datavetenskap kan vara och hur många olika tillämpningsområden som finns. Syftet är också att visa på ämnen som återkommer i senare kurser. Presentationerna ska därför vara intresseväckande och pedagogiska och syfta till att åhörarna ska lära sig något nytt.

Konferensen kommer att efterlikna en forskarkonferens för att studenterna ska få inblick i hur man presenterar arbeten inom den akademiska världen. Detta innebär bl.a. att konferensen inleds med en inbjuden talare (eng. key note speaker) och att varje avdelning i konferensen leds av en särskild ordförande (eng. session chairman) som bl.a. ser till att tidsschemat hålls.

Tidplan

Konferensen kommer att vara torsdag 1/12 2005. Den pågår hela dagen och ni kommer att bjudas på en enklare lunch, typ baguette. Närvaro är obligatorisk!

För att konferensen ska flyta smidigt kommer vi att arrangera möjlighet att testa tekniken (videoprojektorer m.m.) dagen innan, dvs onsdag 30/11 2005.


Denna information är gemensam för kurserna TDDC20 och TDDB82.


Sidansvarig: Peter Dalenius
Senast uppdaterad: 2007-06-27