Göm menyn

Gruppkontrakt

I början av projektet ska ni upprätta ett gruppkontrakt. Syftet med detta är att alla i gruppen ska vara överens om vilka arbetsformer som gäller. Tanken är också att utarbetandet av gruppkontraktet ska initiera funderingar kring grupprocesser.

  • Checklista för användande av gruppkontrakt [PDF, DOC]
  • Mall för gruppkontrakt [PDF, DOC]

Denna information är gemensam för kurserna TDDC20 och TDDB82.


Sidansvarig: Peter Dalenius
Senast uppdaterad: 2007-06-27