Göm menyn

Breddföreläsningar

Här kommer material som tagits upp på breddföreläsningarna i datorintroduktionen att publiceras i samband med respektive föreläsning. Syftet med föreläsningsserien är att ge en introduktion till ämnet genom att lyfta fram några centrala koncept.

  • Datorspråk (29/9) Anders Haraldsson, IDA [PDF]
  • Hårdvara (6/10) Mikael Josefsson, ISY [PDF]
  • Formella språk (31/10) Anders Haraldsson, IDA [PDF]
  • Algoritmer och problemlösning (4/11) Peter Dalenius, IDA [PDF]
  • Nätverk (21/11) Juha Takkinen, IDA [PDF]
  • Programutveckling (5/12) Peter Dalenius, IDA [PDF]

Denna information är gemensam för kurserna TDDC20 och TDDB82.


Sidansvarig: Peter Dalenius
Senast uppdaterad: 2007-06-27