Göm menyn

TDDB77 Databaser och bioinformatik

Labbarna


Denna del i kursen innehåller 2 obligatoriska uppgifter som görs i MySQL.
Uppgifterna finns i lab och extra information i lab appendix.
 • Lab 1: SQL (schemaläggs för 2 labtillfälle)
 • Lab 2: databasdesign och ER modelering (schemaläggs för 2 labtillfälle)
 • Labanmälan: För att kunna använda databasen krävs ett särskilt databaskonto. Du måste vara registrerad på kursen för att få kontot. Du måste också anmäla dig till labbarna via 'Sign up for labs' i menyn. V.g. och anmäl dig senast 4e april.
 • Labbarna och projektet kan lämnas in för redovisning under kursens gång under labtillfällena eller via IDAs postlåda mittemot Cafe Java. (För postlådan, använd intern postkuvert och skriv namn på labassistenten.) Labbar kan fås tillbacka under labbtillfällena. (Om detta inte är möjlig, kontakta labbassistenten.)
  Det finns rapporteringsdeadlines vid varje tentatillfälle. Mellan tentatillfällena rapporteras inga lab- och projektresultat i LADOK. Databaskontona tas bort efter ett år.
 • När du kan besöka din labbassistents rum: Dag.
 • Deadlines för inlämning av labbar:
  - i samband med maj-tentan: 2013-04-16 för labb 1 och 2013-04-23 för labb 2
  - i samband med agusti-tentan: 2013-08-24
  - i samband med oktober-tentan: 2013-10-21

Lab Information (In English as this is shared by several courses)  IDA POLICY

  Rules for examination of computer lab assignments at IDA

  You are expected to do lab assignments in group or individually, as instructed for a course. However, examination is always based on individual performance.

  It is not allowed to hand in solutions copied from other students, or from elsewhere, even if you make changes to the solutions. If there is suspicion of such, or any other form of cheating, teachers are obliged to report it to the University Disciplinary Board.

  Be prepared to answer questions about details in specific code and its connection to theory. You may also be asked to explain why you have chosen a specific solution. This applies to all group members.

  If you foresee problems meeting a deadline, contact your teacher. You can then get some help and maybe the deadline can be set to a later date. It is always better to discuss problems, instead of, e.g., to cheat.

  Any kind of academic dishonesty, such as cheating, e.g. plagiarism or use of unauthorized assistance, and failure to comply with university examination rules, may result in the filing of a complaint to the University Disciplinary Board. The potential penalties include suspension, warning.

  Policy for handing in computer lab assignments at IDA

  For all IDA courses having computer lab assignments there will be one deadline during or at the end of the course. If you fail to make the deadline, you must retake the, possibly new, lab course the next time the course is given.

  If a course deviates from this policy, information will be given on the course web pages.


  Sidansvarig: Jose M. Peña
  Senast uppdaterad: 2013-04-08