Göm menyn

TDDB77 Databaser och bioinformatik

Föreläsningar


Föreläsningar

Föreläsningar 2-9 samläses med kursen TDDD12. Information om föreläsningarna och OH-bilder finns på en separat webbsida hos kursen TDDD12. Föreläsningar 10-11 är specifika för TDDB77. De kapitel referenser som anges gäller för Fundamentals of Database Systems men motsvarande kapitel borde finnas i de flesta andra databasböcker. De andra referenser gäller för artiklarna. OBS: OH nedan med * är förra årets och kan fortfarande ändras. Den slutgiltiga versionen för dessa kommer att finnas på webben senast 2 dagar innan föreläsningen.

Fö 1 (Patrick) pdf (upplaga 6: Kap. 1-2 och 7)
(upplaga 5: Kap. 1-4)
Fö 10-11 (Patrick) pdf ,ppt  Information retrieval
Baeza-Yates & Ribeiro-Neto
 Semistrukturerad data

Abiteboul 1,2.1-2.2
 Objektorienterade databaser

(upplaga 6: kap 10.1, 10.5)
(upplaga 5: kap 20, 21.3)

Lektioner


Sidansvarig: Jose M. Peña
Senast uppdaterad: 2013-05-20