Göm menyn

TDDB53 Programmering i Ada

Schema


ht2 2010NOTERA att det är detta schema som gäller, oavsett det centrala schemat!
Men det detaljerade schemat nedan kan komma att ändras lite. Håll ögonen öppna.

I kolumnen GRUPP nedan används beteckningarna I, II, III och IV för att avse de grupper som ni delats in i
för denna kurs. Varje sådan grupp får bestå av högst 16 personer. För grupperna gäller ofta olika tider och/eller
lokaler. När gruppbeteckning saknas avses alla deltagare.

Var IDAs lokaler, t ex SU01, finns nånstans kan man söka efter med hjälp av denna söksida.

  TID GRUPP LOKALER TÄNKT INNEHÅLL (lärare)
VECKA 43 8-10 FÖ 1
T1
Intro till UNIX, Emacs (OW)
ti 10-12 ILA 1 I, II
SU00, 01
UNIX, Emacs (OW, WA)

13-15 ILA 1
III, IV
SU00, 01
UNIX, Emacs (OW, WA)

on
8-10
FÖ 2
T2
Intro till Ada (OW)


10-12
ILA 2
SU11, 17, 18
Grundläggande Ada (OW, WA)
fr 8-10
ILA 3

SU00, 01, 02, 03   Villkorssatser, logik, repetitioner (OW, WA)
13-15 la
SU00, 01, 02, 03
[utan handledning]

VECKA 44 8-10 la 1
I, II
SU00, 01
Obl uppgift 1 påbörjas (OW, WA)

13-15 la 1
III, IV
SU00, 01 Obl uppgift 1 påbörjas (OW, WA)

ti 13-15 FÖ 3

C3
Sammanfattning (OW)

15-17 la 2
SU00, 01, 02, 03 (OW, WA)

on
8-10 la 3
SU00, 01, 02, 03
(OW, WA)


15-17
la 4
SU00, 01, 02, 03
(OW)

fr
8-10
la 5
SU00, 01, 02, 03
(WA)


13-15
la
SU00, 01, 02, 03
[utan handledning]

VECKA 45
8-10
la SU00, 01, 02, 03 [utan handledning]

13-15
ILA 4
SU00, 01, 02, 03
Subrutiner-funktioner (OW, WA)

ti
13-15 la 6
I, II SU00, 01
Obl uppgift 2 påbörjas, senast (OW, WA)


15-17 la 6
III, IV SU00, 01
Obl uppgift 2 påbörjas, senast (OW, WA)
ti 17.00 Deadline för redovisning av uppgift 1.
on 8-10 la 7
SU00, 01, 02, 03
(OW, WA)

15-17 la 8
SU00, 01, 02, 03
(OW, WA)

fr 8-10 ILA 5

SU00, 01, 02, 03
Subrutiner-procedurer (OW, WA)


13-15 la
SU00, 01, 02, 03
[utan handledning]

VECKA 46
15-17
FÖ 4 T1 Sammanfattning, subrutiner (OW)

17-19
la 9 SU00, 01, 02, 03 (OW, WA)
ti
13-17
la 10, 11 SU00, 01, 02, 03 (OW, WA)
on
8-10
ILA 6 SU00, 01, 02, 03 Records, arrayer (OW, WA)
to 17.00 Deadline för redovisning av uppgift 2.
fr
8-10
la 12 I, II SU00, 01 Obl uppgift 3 påbörjas, senast (WA)

VECKA 47
8-10
la 12III, IV SU00, 01 Obl uppgift 3 påbörjas, senast (OW)

13-15
FÖ 5 BL32 Sammanfattning, datastrukturer (OW)
ti
10-12
la 13 SU00, 01, 02, 03 (OW, WA)

13-15
la 14 SU15, 16, 17, 18 (OW, WA)
to
8-12
la 15, 16 SU00, 01, 02, 03 (OW, WA)
fr
13-15
la SU00, 01, 02, 03 (WA) OBS! Handledning!

VECKA 48 8-10 la 17
SU00, 01, 02, 03
(OW)
ti 15-17 ILA 7 I, II SU00, 01
Paket, filhantering (OW, WA)
on 8-10 ILA 7 III, IV SU00, 01
Paket, filhantering (OW, WA)
10-12 la 18 SU00, 01, 02, 03
(OW, WA)
fr 8-10 la SU00, 01, 02, 03
[utan handledning]

VECKA 49 8-10 la 19
SU00, 01, 02, 03
(WA)
ti 13-15 FÖ 6
C4
Sammanfattning, paket - filhantering (OW)
15-17 la 20
SU00, 01, 02, 03
(OW)
ti 17.00 Deadline för redovisning av uppgift 3.
on 10-12 la 21 SU00, 01, 02, 03
(OW)
fr 13-15 la 22 SU00, 01, 02, 03
(WA)
15-17 la SU00, 01, 02, 03
[utan handledning]

VECKA 50 15-17 la 23
SU00, 01, 04, 06
(OW, WA)
ti 10-12 la 24
SU00, 01, 02, 03
(OW, WA)

VECKA 51 8-12 TentaSidansvarig: Olle Willén
Senast uppdaterad: 2010-11-23