Göm menyn

TDDB53 Programmering i Ada

Datorövningar

Introduktionslabbar, obligatoriska uppgifter
och kompletterande texter.

Här finns alla de kursmoment som du ska eller kan tänkas behöva utföra vid dator. Materialet är organiserat så här:

Obligatoriska uppgifter   Detta är de programmeringsuppgifter du måste göra och redovisa, och som utgör examinationsmoment i kursen. För detta finns naturligtvis tid avsatt i schemat, och de allra flesta pass är handledda.
Introduktionslabbar Detta är också material du skall gå igenom på egen hand under speciellt avsatta schematimmar (ILA). Varje sådan övning kommer att introducera, och låta dig öva på, ett eller annat nytt fenomen, som förberedelse för den kommande obligatoriska uppgiften. OBS! Det som förekommer i dessa labbar ska betraktas som kursens "teori-stoff". Handledning finns att tillgå.
Kompletterande texter Här finns material som är lite lärobokslikt, och som kan vara till nytta om du behöver repetera eller komplettera stoff som presenterats tidigare. Varje sådan text pekar i riktining mot nästkommande obligatoriska uppgift, och innehåller exempel och lite extra övningar. Men ingen schematid finns speciellt avsatt för dessa.

Momenten är uppradade i den ordning de bör utföras!

De tre första obligatoriska uppgifterna är förknippade med varsin deadline, en tidpunkt när uppgiften i fråga förväntas vara redovisad, senast. När dessa infaller ser du i schemat. Om du 'lever upp till' deadlines tilldelas du en bonus som ger extra 'poäng' på tentan. Reglerna för detta ser du längst ner på denna sida.

Uppgifterna:

> Introduktionslab 1 (ILA1)

Denna första introduktion ska ge dig lite övning på grundläggande UNIX-kommandon, och ge dig den första inblicken i textredigeraren emacs.
> Introduktionslab 2 (ILA2)

Kompilering och exekvering av Ada-program, och några av de mest grundläggande konstruktionerna i språket, introduceras här.
> Introduktionslab 3 (ILA3)

Om villkor, if-satsen och repetitionssatser i Ada.
> Kompletterande text 1

Ifall du behöver finns här en liten introduktion till allmänna begrepp och till Ada. Det stoffet är i stort sett tillräckligt för att klara av den första obligatoriska uppgiften.
> Obligatorisk uppgift 1

Detta är din första obligatoriska uppgift, en ganska liten! Det handlar om pengar ...
> Introduktionslab 4 (ILA4)

Introduktion till funktioner i Ada.
> Introduktionslab 5 (ILA5)

Om procedurer.
> Kompletterande text 2

Några sidor som är en presentation av subrutiner i Ada - funktioner och procedurer.
> Obligatorisk uppgift 2

Nästa uppgift är lite svårare. Här gäller det att finna sin lycka ...
> Om problemlösning

Här finns en text som beskriver hur problemlösning kan gå till: hur kan man tänka och arbeta när man utifrån en förelagd specifikation ska konstruera ett program i Ada. Texten är ganska detaljerad och innehåller flera exempel. I resonemanget utnyttjas Adas grundläggande konstruktioner inklusive subrutiner.
> Introduktionslab 6 (ILA6)

Records och arrayer - en presentation av verktyg för att 'bygga' strukturer av sammansatta data.
> Kompletterande text 3

Ett antal sidor som startar här är en fylligare introduktion till begreppen record och array. Några exempel, som kan kopieras och köras, ska också belysa användningen av sådana.
> Obligatorisk uppgift 3

En uppgift där records och arrayer ingår. Det rör sig om lek och förströelse ...
> Introduktionslabb 7

Lite om paket och filhantering. Också lite 'extra' om sk 'mallar'; generiska programenheter.
> Obligatorisk uppgift 4

Din sista obligatoriska uppgift! Paket och lite filhantering ingår i den. Något för tabellbitare?

Labstatus:

Här kan du se hur du ligger till just nu.

Om deadlines och bonus:

I denna kurs kan du betrakta deadlines som riktmärken för när du bör vara klar med resp uppgift för att hålla en lämplig takt och därmed hinna bli klar före kursens slut. Med deadline menas för övrigt det datum (klockslag) när uppgiften i fråga är godkänd, inte när den lämnas in!

Men den som lever upp till deadlines får också en (1) bonuspoäng på tentan, enligt dessa villkor: Bonuspoäng utdelas till den som både a) klarat deadline 1 eller deadline 2, och b) klarat deadline 3.

I denna kurs finns däremot ingen definitiv deadline, när allting måste vara redovisat, så som IDA allmänna policy säger (nedan). De labbar du en gång klarat av räknas, såvida kursen inte radikalt görs om.

IDA:s regler och policy för examination av datorlabbar

Sidansvarig: Olle Willén
Senast uppdaterad: 2010-10-13