Göm menyn

TDDB53 Programmering i Ada

2010/11


Weben byggdes om ht 2005!
Och även inför ht 2009!Denna kurs löper fr o m ht 2009 över en enda läsperiod och är en grundkurs i programmering. Programspråket som kursen baseras på är Ada, vilket bedöms vara ett språk lämpat för mekanisters tillämpningar. Kursens huvudsakliga syfte är att deltagaren ska lära sig de mest elementära grunderna i Ada och själv kunna konstruera egna små program. Ett delmål är att deltagaren också ska förstå generaliseringar av språkliga konstruktioner och sådana formella beskrivningar som då måste begagnas.

Kursen examineras med en skriftlig salstentamen och obligatoriska programmeringsuppgifter.

Kursen ges fr o m läsåret 2009-10 i en ny utformning, där genomgång av kursstoff till största delen äger rum som sk introduktionslabbar, vilka på dessa sidor betecknas med ILA. Se 'Kursinformation/Examination' för detaljer.

OBS 1:
Det kursschema du ska rätta dig efter är det du hittar under 'Schema' uppe till vänster! Det är lite olika tider och lokaler för olika grupper.

OBS 2:
De praktiska delarna av undervisningen bedrivs 2010-11 i fyra grupper, som inte har med ordinarie klassindelning att göra. Grupperna kallas I, II, III och IV. Obligatoriska uppgifter skall utföras och redovisas i par om två studenter, med högst 8 par per grupp (eftersom många labsalar har 8 arbetsstationer). Indelning i par och i grupper sker vid första föreläsningen. Bestäm till dess vem du tänker jobba ihop med.


Kursen ges av avdelningen för Programvara och system (SaS) vid Institutionen för datavetenskap (IDA) vid Linköpings tekniska högskola (LiTH), som är ett fakultetsområde inom Linköpings universitet (LiU).

Senaste nytt...


24 sep 2012  Kursen Nedlagd.
 

Kursen är nu nedlagd och inga fler tentor är inplanerade. För de som endast saknar tentan finns möjlighet att skriva tentor i andra ADA-kurser såsom TDDD11, TDDD44, TDDB18 och TDDC68. Dessa kurser tenteras de flesta tentamens- och omtentamensperioder och ibland under flera pass. Ni får dock bara gå upp på en ADA-tenta under en och samma period. Inga andra examinationsformer kommer att erbjudas.


26 maj 2011  Tentan i april 2011
 

Även själva tentan är nu upplagd, se nästa punkt.


11 maj 2011  Tentan i april 2011 ...
 

... är rättad. Lösningsförslag och lite siffror finns på sidan Diverse kursrelaterat.Sidansvarig: Olle Willén
Senast uppdaterad: 2010-10-13