Göm menyn

TDDB18 Programmering i Ada, grundkurs

Examination


Kursen rapporteras i två moment. Det första momentet är laborationerna (inklusive miniuppgiften) som ingår i kursen. Det andra momentet är en tentamen (vi kallar detta för en datortentamen då den utförs på dator).

  • LAB1 - Laborationer.
  • DAT1 - Datortentamen.

Regler m.m. angående tentamen återfinnes under "Tentainformation" i menyn till vänster.

Sidansvarig: Erik Nilsson
Senast uppdaterad: 2013-01-12