Göm menyn

TDDB18 Programmering i Ada, grundkurs

Kursinformation


Allmänt

Under period VT1 (period 3) kommer en serie föreläsningar, lektioner och laborationer samt en miniuppgift att genomföras. Tentan kommer att göras vid dator på en så kallad datortenta. Betyget för kursen sätts på tentan.

Vi använder vårt Sun-system, men om du har egen dator kan det gå bra att plocka hem kompilator m.m. via dessa hemsidor. På detta sätt får du möjlighet att göra en del av arbetet hemma.

Vi har inte närvaroplikt på några timmar, men det är obligatorisk redovisning av de flesta laborationerna (se mer om detta under menyalternativet "Laborationsredovisning").

Om vi skickar ut epost till er personligen skickas dessa brev till er adress på "studentservern" ("användare"@student.liu.se). E-post till alla i kursen skickas till TDDB18-HT2012@student.liu.se. Om ni inte finns registrerade på denna kurs kommer ni inte att få eposten som skickas till listan. Alla problem med epost hänvisas till "helpdesken" i hus ZENIT.

Kontakt

Generellt sett är det lättast att nå oss under de tider vi har undervisning i er kurs. Om ni vill nå oss på annat sätt rekommenderas e-post. Vi har dock en regel i denna kurs: Ärenderaden i ditt e-postmeddelande skall inledas med "TDDB18: " samt ha substans för innehållet i brevet.

Meddelanden som inte följer regeln ovan kommer antagligen inte att ses i tid och kan nästan ses som bortkastade.

Tenta

Under tentan kommer betygsättningen att ske med avseende på hur många uppgifter man löst samt hur lång tid detta tagit. Under labseriens gång kan du som student få extra tid (så kallad bonustid).

För att få bonustid krävs att laborationen är redovisad och godkänd senast vid den mjuka deadline som finns i schemat på dessa kurssidor. Observera att bonustiden endast gäller första tentatillfället (i oktober) och att det endast gäller laborationer gjorda detta år.

Laborationer

Laborationsmaterial läggs ut på dessa hemsidor. Materialet läggs som "pdf"-filer.

Alla laborationer i labserien är obligatoriska att redovisa.

Laboration 0-1 anses vara lätta och skall inte leda till alltför mycket hemarbetstid. Laborationerna 2-3 är hyfsat enkla, men tar lite mer tid. Laboration 4 tar ganska mycket tid. Avslutningsvis tar laboration 5 och 6 förhållandevis lite tid.

Miniuppgiften kommer antagligen att ta en del tid i anspråk. Miniuppgiften använder i stort sett endast de saker som tas upp i de ordinarie laborationerna, men lite nyheter finns även här.

Rättning/redovisning av laborationerna sker som sagt på labtid.

En laboration som ej är godkänd skall kompletteras snarast. Vid komplettering skall den/de gamla versionerna kunna uppvisas (skapa gärna en speciell mapp för redovisningar med separata undermappar för varje redovisning).

Absolut sista dag att redovisa laborationer står i det gruppindelade schemat på dessa kurshemsidor (det finns fler deadlines, men mer om det i det där). Efter den hårda deadline som finns garanteras ingen rättning innan nästa års kurs.

Om det uppstår förhinder under kursens gång som gör att ni kanske inte kommer att hinna redovisa allt innan den sista hårda deadline som finns bör ni snarast kontakta er assistent. Att komma efter kursens slut och säga att man inte kunna lösa detta i tid av olika anledningar verkar vara bortförklaringar om man inte tagit upp det tidigare.

Kursupplägg

Tider inom parentes efter respektive laborationsbeskrivning nedan anger tid bokad i sal. Hemarbetstiden kan variera från person till person, men det är viktigt att ha förberett sig så att eventuella frågor kan tas upp på t.ex. labtiderna.

Här följer upplägget i någorlunda kronologisk ordning (ordningen beror lite på vilken laborationsgrupp man kommer att tillhöra).


Speciellt

Alla moment är redovisningspliktiga. Dessa måste redovisas och vara godkända för att laborationsdelen i kursen skall bli godkänd. OBS! Miniuppgiften räknas som laboration.

I det gruppindelade schemat finns beskrivning över vilken FÖ/LE som tar upp vilken laboration. Här nedan finns lite mer detaljerad information om detta.

Observera att föreläsningar och lektioner är numrerade efter vilken laboration de hör till. Exempelvis är Fö 4.1 den första av två föreläsningar som behandlar det som tas upp på lab 4.


Moment Tid Beskrivning

FÖ 0     2h Genomgång av kursens upplägg. Grundläggande uppbyggnad av program, diverse in- och utmatningssatser i Ada. Paket som behövs till detta.
    SN 0 3h(2-6h) Uppvärmning av hur man gör för att programmera i Ada.
FÖ 1     2h Fortsättning på grundläggande programuppbyggnad och satser. Styrstrukturer som upprepning, villkor m.m.
  LE 1   2h Övning på grundläggande begrepp och satser.
Mjuk deadline för laboration 0
    SN 1 4h(2-5h) Enkel in- och utmatning.
FÖ 2     2h Deklarationer och definitioner av underprogram och parameteröverföring. Överlagring av operatorer.
  LE 2   2h Övning på enkla underprogram och parameteröverföring.
Mjuk deadline för laboration 1
    SN 2 2h(2-6h) Enkla underprogram.
FÖ 3     2h Datatyperna fält (array) och sträng (string). Hur gör man sortering av data?
  LE 3   2h Övning på fältstrukturer kombinerat med underprogram.
Mjuk deadline för laboration 2
    SN 3 4h(2-8h) Fälthantering.
FÖ 4.1     2h Datatypen post (record). Undantag.
FÖ 4.2     2h Paket och privata datatyper.
  LE 4   2h Övning på poster, strängar och paket.
Mjuk deadline för laboration 3
    SN 4 4h(2-8h) Posthantering och enkelt paket.
    2h Något om datortentan. Upplägg, vad är det som är viktigt att tänka på under tentan m.m.
    SN 4 2h(1-4h) Posthantering och enkelt paket (undantagshantering och felsökning).
FÖ 5 och projekt     2h Rekursion.

Introduktion av ett egentillverkat bibliotek av paket som kallas TJa-biblioteket. Till för miniuppgiften. Mer detaljer senare om detta. Dessa pass finns markerade i det gruppindelade schemat och kommer lite då och då under perioden.

Information om vad som gäller i miniuppgiften och vad som skall göras på de PR-märkta tiderna.

PR 1-3     __h
DU (tentasystem) 4h(0.5h) Visning av tentasystemet vi använder för att ni skall slippa fundera på och oroa er över hur detta lite annorlunda examinationssätt fungerar. Tiderna i schemat markerade med "DU" är dessa tider. Vi delar upp er i grupper senare.
  LE 5   2h Övning på rekursion.
    SN 4 2h(1-4h) Posthantering och enkelt paket (undantagshantering och felsökning).
FÖ Projekt     2h Introduktion av ett egentillverkat bibliotek av paket som kallas TJa-biblioteket. Till för miniuppgiften. Mer detaljer senare om detta. Dessa pass finns markerade i det gruppindelade schemat och kommer lite då och då under perioden.

Information om vad som gäller i miniuppgiften och vad som skall göras på de PR-märkta tiderna.

  LE tenta   2h På denna lektion kommer vi att gå igenom ett par gamla tentauppgifter.
Mjuk deadline för laboration 4
    SN 5 2h(2-5h) Rekursion
FÖ 6     2h Textfiler och binära filer.
  LE 6   2h Övning på filhantering.
Mjuk deadline för laboration 5
    SN 6 4h(2-10h) Filer och poster.
Mjuk deadline för laboration 6
Förstagångstenta
Hård deadline för alla laborationer
Omtentor

Förstagångstentan

Under tentaperiod 1 (oktober) kommer tentan att genomföras.

Anmälan görs via normala tentaanmälningssystemet via studentportalen.

På denna tenta gäller de intjänade bonustiderna och bonustipsen. Dessa försvinner och kan inte användas på senare tentor. Detta gäller även om man inte går upp på första tillfället.

OBS! Vilken sal ni skall vara i meddelas när ni kommer till tentan. Vi kommer att vara i B-husets datorsalar (i de vanliga labsalarna SU00-SU18). Ni samlas vid den öppna delen vid Café Java på bottenvåningen och vi talar om vart ni skall gå ca 15 minuter innan tentan börjar. Oftast brukar vi sätta upp informationen om placering m.m. utanför salen SU18. Leta där i första hand om information saknas.


Omtentorna

Under omtentaperioderna i januari respektive augusti kommer det att gå ett antal omgångar tentor. Anmälningar till dessa görs på samma sätt som beskrivet tidigare.

Kurserna TDDB18 (TB- och KB-linjen), TDDD11 (I-linjen) och TDDC68 (D- och C-linjen) har likvärdiga tentor och det är helt ok att gå på motsvarande tenta i den andra kursen (gäller omtentorna). Dock med förbehållet att de som anmäler sig till den andra kursens tenta går i andra hand om det blir trångt om platser.

OBS! Man får bara tentera en gång per tentaperiod! Alla tillfällen inom samma period räknas som en tenta.

Tider för respektive tentor finns via tentabokningssystemet.


-->

Sidansvarig: Torbjörn Jonsson
Senast uppdaterad: 2012-01-17