Göm menyn

TDDB18 Programmering i Ada, grundkurs

Deadlines


I kursen finns flera deadlines. Dessa är av olika karaktär. Det finns hårda deadlines (där vi ser det som absolut krav att ni är klara) och det finns såkallade "mjuka" deadlines.

En hård deadline innebär att vi inte efter detta kommer att rätta dessa moment. Om ni inte är klara med dem innan dessa får ni vänta med inlämningen till nästa gång kursen går.

En "mjuk" deadline innebär att man ligger i fas i kursen och att man (om man redovisar momentet senast denna tid och får godkänt) får en såkallad "bonustid" på tentan. Det är dock tillåtet att överskrida dessa deadlines, men man får ta sitt eget ansvar då detta innebär att man hamnat efter i planeringen.

Bonustiden är för tillfället 5 minuter per moment. De moment man kan få bonustid på är laborationerna 0-6 (samt den frivilliga del G i lab 4). Det kan bli 40 minuter längre tid för ett högre betyg om man gjort alla laborationer i tid.

Den totala bonustiden man fått fram till tentan har man extra under tentan för betyg 4 och 5. För betyg 3 gäller inte bonustiden. Att man kan ha bonustid för de högre betygen beror på att betyget på tentan sätts efter när man lämnar in sina uppgifter och hur många uppgifter man klarar. Se mer under "Tentaregler" för att se vilka tider som gäller för olika betyg.

De "mjuka deadlines" som finns i kursen är:

  Lab 0	2012-08-30
  Lab 1	2012-09-03
  Lab 2	2012-09-11
  Lab 3	2012-09-19
  Lab 4 (A-F)	2012-09-26
  Lab 4 (G)	2012-09-26	(Frivillig uppgift)
  Lab 5	2012-10-05
  Lab 6	2012-10-12

Den HÅRDA deadline som finns i kursen är:

  ALLA lab- och projektmoment klara SENAST måndagen 2012-11-05


Sidansvarig: Torbjörn Jonsson
Senast uppdaterad: 2012-09-17