Göm menyn

TDDB18 Programmering i Ada, grundkurs

Upplägg och tentaregler


Hjälpmedel under tentan

Det ni får ha med er på tentan är:

 • Ada-böcker, d.v.s. böcker som tar upp språket Ada. Det är tillåtet att skriva i böckerna (det är ju era böcker). OBS! Det är INTE tillåtet att ha några som helst extra lappar i böckerna.
 • ETT A4-papper med egna anteckningar: På detta papper får ni skriva precis vad ni vill (med hur liten stil ni vill). Det är tillåtet att skriva på båda sidorna på papperet. Det behöver inte vara handskrivet.
 • Ordlistor/lexikon, om det är så att ni vill kunna se speciella saker vad det gäller engelska eller dylikt.
 • Formelsamlingar i matematik, fysik, ekonomi, biologi, mekanik, etc. Om ni känner att ni vill vara lite säkrare på sådant.
 • Lösa tomma papper för att skissa lösningar och rita figurer på under tentan.
 • Penna/radergummi och liknade för att kunna rita och skissa på lösningar.

Det ni INTE får ha med er på tentan är:

 • Elektroniska hjälpmedel såsom t.ex. telefoner, miniräknare m.m.
 • Lösa papper med anteckningar eller annat (utöver det som är angivet att ni får ha).

Det finns säkert saker som ni funderar på att ta med er, men som ligger utanför dessa riktlinjer. Fråga om dessa separat när ni kommer till tentan. Troligen får ni inte ha med er det.

Upplägg under tentan

För att allt skall vara så smidigt som möjligt för både er och oss har vi lagt upp tentan på så sätt att vi har fyra uppgifter på tentan och det räcker att få en uppgift av dessa godkänd för att få godkänt på tentan. Det spelar absolut ingen roll vilken av uppgifterna ni löser.

En av uppgifterna kommer att vara graderad som en "betyg 3"-uppgift. Denna är kanske inte den lättaste under tentan, men är på något sätt "rakt på sak" och skall inte kräva extra mycket finurlighet för att lösa. Övriga uppgifter är inte sorterade efter svårighetsgrad. Denna uppgift får kombineras med andra uppgifter för att få högre betyg.

Vi har speciella tentakonton som ni kommer att använda under själva tentan. Dessa är skyddade så att ni inte kan kommunicera med omvärlden. Vi ser till att datorerna är inloggade när ni kommer och på skärmen kommer då att synas en Emacs (där ni skriver in och rättar ert program), ett (eller två) "Unix"-fönster (detta är till för kompilering och testkörning av programmen) samt ett kommunikationsfönster där ni kan kommunicera med de tentaansvariga.

För att ställa frågor och begära examination används alltså kommunikationsfönstret. Detta fungerar ungefär som när ni skickar vanliga e-brev, men vi har mer säkerhet och det är specialbyggt för tentor (inget konstigt i alla fall). Det kommer att dyka upp nya fönster och det är bara att följa de instruktioner som finns i dessa.

För att ni inte skall sitta fast om det är något med systemet som är konstigt eller fel så finns det tillgång till assistent(er) som svarar på frågor om systemet. Vid problem med uppgifterna är det via systemet ni ställer frågorna. Tillkalla assistenthjälp via tentavakterna (de s.k. "tentatanterna") om det är problem med systemet. OBS! Frågor om tentauppgifterna svarar vi endast på via systemet!

Tangentbordsmappningar på tentan

Om det är någon som är van att använda sig av varianter av Dvorak som tangentbordslayout har vi två sådana installerade i tentasystemet. För att komma åt dem frävs dock att man vet hur man gör för att sätta om tangentbordsmappningen. Detta tar vi INTE upp här då man bör klara detta själv om man skall använda detta.

Det vi däremot talar om är att de filer vi installerat i systemet ser ut på följande sätt för att ge mappningarna SV_Dvorak (.sv_dvorak.map) respektive Svorak (.svorak.map).

OBS! Filerna kopieras till din mapp. De ser normalt sett inte bra ut i webbläsaren.

Regler för betygsättning

När det gäller betygsättningen har vi satt upp en del enkla regler för vad som är godkänt och inte. Först de generella gränser som ger olika betyg under en tenta.

 • För betyg 3 räcker det att få godkänt på en uppgift på 5 (7) timmar (d.v.s. hela tentatiden).
 • För betyg 4 skall man få godkänt på 2 uppgifter inom 4 (5.5) timmar från tentans start.
 • För betyg 5 skall man antingen få godkänt på 2 uppgifter inom 2.5 (3.5) timmar eller 3 uppgifter inom 4 (5.5) timmar från tentans start.

När det är en timme kvar på tentatiden går det (normalt) inte att få högre betyg än 3 (om du inte har någon bonustid eller fått extra skrivtid på annat sätt). För att få högre betyg än 3 krävs att uppgiften/uppgifterna löses på bra sätt. På slutet av tentan kan det vara så att vi kanske godkänner en inte helt korrekt lösning om det visar sig vara så att lösningen kan anses vara "tillräckligt bra" för betyg 3, men detta hör till undantagsfallen.

Eventuell bonustid (intjänas under labseriens gång) eller extra skrivtid (beroende på eventualiteter under själva tentan) håller du som student reda på själv. Betygsättningen sker efter de ordinarie tidsramarna och uppgradering sker normalt sett i efterhand. Detta beroende på att vi inte vet vilka studenter som blir godkända under själva tentatiden (vi har bara ett anonymt identifikationsnummer på er under själva tentan). OBS! Bonustiden gäller endast på första tentan (d.v.s. i mars).

Alla meddelanden vi skickar till er baseras på ordinarie tider. T.ex. kommer vi kanske att tala om att det "inte går att få högre betyg än 3" när det är en timme kvar. Har ni bonustid vet ni själva om det och har då en extra stund på er. Det kan också vara så att något systemfel har inträffat för enstaka personer och då meddelar vi er hur mycket extra tid ni får för detta (detta håller vi då reda på när det gäller betygsättning m.m. under tentan).

Extra lång skrivtid (beslutat av LiU centralt)

De tider som står inom parentes i reglerna ovan anger tiderna för de studenter som har centralt beslut från LiU att ha extra lång skrivtid beroende på t.ex. dyslexi eller annat. Dessa tider skall ej sammanblandas med den bonustid ni kan tjäna in under kursens gång.

Om det finns flera pass att välja på vill vi att ni som har denna extra förlängda skrivtid (d.v.s. 7 timmar) anmäler er på det tillfälle som anmodas av examinator. Detta för att minska strul med krockar i våra salar och för att kunna hantera detta på ett smidigare sätt gentemot tentaservice. Oftast inträffar detta pass på en förmiddag för att vi alla (ni, vi som rättar och tentavakter) skall slippa vara kvar till klockan 21 på kvällen. Jag hoppas att ni har förståelse för detta. OBS! Meddela tentaservice OCH examinator att ni nyttjar denna förlängda skrivtid. Det har med uppsättning av tentasystemet att göra.

Rättning av uppgifter

Under tentans gång kommer rättningen att ske i tre steg. Steg 1 är att provköra ert program och se om det fungerar som det borde ur en användares synvinkel. Om programmet inte fungerar här går vi inte vidare utan skickar direkt tillbaka ett av nedanstående resultat (Komplettering eller Underkänt, se vad dessa resultat innebär under "steg 2").

Steg 2 är titta på den programkod ni skrivit. Det är viktigt att man skriver programmen så att det inte är rent "dålig" programmeringsstil/-struktur. Om koden uppfyller de krav man kan ställa på ett program i allmänhet (att man följt en vettig algoritm och t.ex. inte gjort fullständig uppräkning av alla fall som kan inträffa) och i synnerhet att de krav som ställts i uppgiften är uppfyllda. Under detta steg kan tre saker inträffa:

 • Uppgiften blir Godkänd, d.v.s. det verkar vara ett bra program på något sätt.
 • Uppgiften får omdömet Kompletteras, d.v.s. vi har testfall som gör att ert program inte fungerar eller er kod uppfyller inte de krav som finns i uppgiften (eller är generellt sett inte "vettig" ur programmeringssynvinkel). Det kan också bero på att ni inte skickat upp alla de filer som behövs för att kunna avgöra om programmet fungerar.
 • Uppgiften blir Underkänd. Detta är ett allvarligt omdöme och delas t.ex. ut om programmet inte går att kompilera (detta skall man ju alltid göra som programmerare för att kunna provköra programmet innan man "säljer" det). Ett annat fall som kan göra att man får underkänt är att programmet inte klarar de testfall som står givna i uppgiften (det är ju självklart att man som programmerare har testat åtminstone de grundläggande fallen). Om man får underkänt på en uppgift är det bara att gå vidare till en annan uppgift.

Steg 3 är själva betygsättningen. Denna del görs också under tentans gång, men av examinator och här kan denne ändra på de preliminära resultat som kommit under "steg 1". T.ex. kan en student som fått "underkänt" på en uppgift ta kontakt (via en fråga i systemet) med examinator för att kanske få en rättelse om det är något som gått fel. Det kan också vara så att en av assistenterna som rättar uppgifter kan ha rättat fel och examinator kan alltså även ändra ett resultat som är "Godkänd" till t.ex. "Kompletteras".

Efter det att ett betyg (alltså 3/4/5 eller G/VG) är satt kan detta inte ändras nedåt (om det inte är uppenbart att något mänskligt fel gjorts, t.ex. ett för högt betyg satts efter det att en deadline passerats). Detta innebär alltså att man bara kan få bättre betyg genom att skicka in fler uppgifter.

Alltså: Vänta alltid på att betyg satts även om det står "Godkänd" så att du är säker på att du verkligen får ditt betyg.

Tentavisning

I denna form av tenta blir det oftast inte nödvändigt med så kallad tentavisning då det finns möjlighet till (i princip) direktkontakt med examinator under själva tentan. Om det trots detta skulle vara något man vill diskutera är det helt ok att boka en tid (via e-post) för att ta en diskussion. Vi tar inget sådant direkt efter en tenta då vi normalt sett inte har tid med detta just då.


Sidansvarig: Torbjörn Jonsson
Senast uppdaterad: 2012-08-17