Göm menyn

TDDB18 Programmering i Ada, grundkurs

Personal


Kontakt

Generellt sett är det lättast att nå oss under de tider vi har undervisning i er kurs. Om ni vill nå oss på annat sätt rekommenderas e-post. Vi har dock en regel i denna kurs: Ärenderaden i ditt e-postmeddelande skall inledas med "TDDB18: " samt ha substans för innehållet i brevet.

OBS! Vi uppskattar om ni skickar all post som har med kurserna att göra från er LiU-epostadress. Detta för att vi inte skall råka skicka information till någon som inte borde få den om vi svarar på era brev.

Meddelanden som inte följer regeln ovan kommer antagligen inte att ses i tid och kan nästan ses som bortkastade.

Kort ordlista

  • Examinator är den lärare som är ytterst ansvarig för kursen och som i slutändan bestämmer om en student är godkänd eller inte. Vanligtvis är det examinatorn som är kursledare.
  • Kursledare är den lärare som håller kursen. Det är kursledaren ni som studenter kontaktar om det är saker som behöver diskuteras. Vill man diskutera kursledaren gör man detta med examinatorn.
  • Studierektorn är ansvarig för flera kurser inom ett ämnesområde och ser till att det finns personal och andra resurser för kursen.
  • Kursadministratören för in resultaten i LADOK, den databas som lagrar studieresultat.
  • Kursassistenten hjälper examinatorn med en del administrativa saker såsom gruppindelning och information till assistenterna.
  • Assistenter håller i laborationer och lektioner. I grundkurser är assistenterna oftast högre års studenter.

Personal i kursen

Klicka på namnet för att se ytterligare kontaktinformation, inklusive karta som visar personens kontor.

  Examinator
  Torbjörn Jonsson
     
  Kursledare Klass
  Henric Fröberg KB2civ - KA3
     
  Assistenter Klass
  Markus Karlsson TB2
     
  Kursadministratör  
  Madeleine Häger Dahlqvist  
     
  Studierektor  
  Patrick Lambrix  


Sidansvarig: Torbjörn Jonsson
Senast uppdaterad: 2012-08-17