Göm menyn

TDDB18 Programmering i Ada, grundkurs

Kursbok


Boken finns att köpa på Akademibokhandeln eller på nätet.

Titel Författare Kommentarer
Programmering i Ada 95 - för nybörjare och erfarna Torbjörn Jonsson Utges på svenska av förlaget Studentlitteratur.

Nytryckningen av upplaga 1 innehåller ett utökat sökregister samt att de fel som hittats i första tryckningen är rättade.

Det är dock helt ok att använda den första tryckningen av upplagan om man rättar de felaktigheter som finns i "Erratan" (som kommer inom kort) på denna sida.

Errator (d.v.s. rättelser av funna fel) för de olika versionerna av boken. De fel som finns i senare errator finns inte i de äldre.

Upplaga - Tryckning Senast uppdaterad
1 - första 2005-10-09
1 - andra 2005-11-25

Sidansvarig: Torbjörn Jonsson
Senast uppdaterad: 2012-08-17