Hide menu

Lab resources

Basic code skeleton

You can find all code required for these labs in the directory /home/TDDA69/Lab. It is also available online.

Hints and help

  • If you have problems (pretty-)printing stream objects, try replacing user-print with the code found in user-print.ss.
  • A more general version of user-print can be found in user-print-general.ss.
  • We can trace function calls in eval-%scheme by modifying the interpreter in accordance with trace-for-meta_eval.ss.

Övriga resurser (Swedish)

  • Lathund över vanliga Scheme-funktioner (in Swedish)
  • En annan lathund över vanliga Scheme-funktioner som lämpar sig för utskrift [PS] (in Swedish)
  • En kompilator från Scheme till C med garbage collection av kopieringsmodellen. Kompilatorn implementerar den funktionalitet som kursboken antar att den explicita kontrollevaluatorn redan har, representation av datastrukturer, numeriska operationer, stränghantering och som sagt minneshantering. Den är ett exempel på bootstrapping (se sista kapitlet i kursboken), dvs den kan kompilera sig själv och behöver på så vis inte använda en Scheme-tolk.

Page responsible: Cyrille Berger
Last updated: 2015-01-31