Göm menyn

Föreläsningar

På denna sida presenteras material från föreläsningarna. För närvarande finns föregående års OH-bilder här, men de kommer uppdateras allt eftersom föreläsningsserien går. De första föreläsningarna följer i stort sett samma upplägg varje år. Lite senare kan innehållet komma att anpassas.

 • Fö1 - Introduktion, funktionell, imperativ, omgivningsdiagram [PDF]
 • Fö2 - Objektorientering [PDF]
 • Fö2 - Modellbygge (händelsestyrd simulering, constraint propagation) [PDF]
 • Fö3 - Strömmar [PDF]
 • Fö4 - Evaluatorn för %Scheme [PDF]
 • Fö5 - Evaluatorn, dynamisk typning, parameteröverföring, typhärledning [PDF]
 • Fö5 - Typhärledning [PDF]
 • Fö6 - Kompilering %scheme till scheme, separation syntaktisk analys, execution procedures [PDF]
 • Fö7 - Ickedeterministisk programmering, Continuations [PDF]
 • Fö7 - Exempel på ickedeterministisk programmering [PDF]
 • Fö8 - Logikprogrammering [PDF]
 • Fö9 - Registermaskin, explicit kontrollöverföring i evaluatorn [PDF]
 • Fö10 - Explicit kotrollöverföring (reflektioner, optimering av variabeluppslagning) [PDF]
 • Fö10 - Testkörningar av svansrekursion i Common Lisp och Scheme [TXT]
 • Fö 10 - Skräpsamling [PDF]
 • Fö11 - Kompilator för %Scheme [PDF]
 • Fö12 - Partialevaluering [PDF]
 • Fö12 - Sammanfattning [PDF]

 • Sidansvarig: Cyrille Berger
  Senast uppdaterad: 2017-01-27