Göm menyn

732G45 Grundläggande statistik och dataanalys


Kursen hanteras i sin helhet via LISAM. Se även studieinfo för mer information.

Sidansvarig: Webmaster
Senast uppdaterad: 2021-02-04