Programmering i R

Föreläsning 9: Repetition

Josef Wilzén

Stima,Linköpings universitet

Uppdaterad 2018-03-23 10:02:44

Dagens föreläsning:

 • Inför tentamen
 • R i andra kurser
 • Gammal tenta
 • Frågor

Kompletteringar av labbar

 • Deadline för kompletteringar finns kurshemsidan
 • Ny tid för komp2
 • Ev underkända labbar kommer att markeras med kompletteras under ordinarie inlämning på Lisam.
 • Kompletteringar lämnas då in på samma labb som är underkänd. OBS: missa inte deadline!
 • Om någon labb inte är godkänd efter alla kompletteringar måste alla labbar och miniprojektet göras om nästa gång kursen ges.

Utvärdering

 • Efter tentan kommer det att skickas ut en utvärdering om kursen
 • Vi vill förbättra kursen, vi behöver era svar!

Inför tentamen

 • Tenta i datorsal 08.00-12.00
 • Kom minst 20 min innan och följ vakternas instruktioner.
 • Tentan kommer likna de gamla tentorna, som ni hittar [här], det finns lösnngar till dessa

Inför tentamen

 • Hjälpmedel:
  • Den inbyggda hjälpen i R (ej internet)
 • Referenskort:

Inför tentamen

 • Tenta, “fusklappar” och eventualla dataset kommer ni att få tillgång till elektroniskt (ta inte med några papper)
 • Se länkarna nedan för info om tentan:
 • Tentan är anonym
 • Endast anmälda studenter bereds plats på tentamen.

R i andra kurser

Årskurs 1 och 2:

 • Surveymetodik
 • B-uppsats
 • Databaser: design och programmering

Årskurs 3:

 • Statistisk teori
 • Statistisk analys av komplexa data
 • Data-Mining

R i andra kurser

Kan användas på eget initiativ i många kurser, kolla här för uppslag på metoder. Ex:

 • Kandidatuppsats
 • Multivariata metoder

Gammal tenta

Tentan “exam2017-08-14.pdf”, finns här

Frågor