Programmering i R

Föreläsning 7: Grafik, Linjär regression, statistik

Mans Magnusson

STIMA, Linköpings universitet

2018-03-12

Föreläsning 7: Innehåll

 • ggplot2
 • Statistik, Linjär regression
 • Miniprojektet
 • Frågor

ggplot2

ggplot2

 • Baserad på ”Grammar of Gaphics” av Leland Wilkinson
 • Skapad av Hadley Wickham
 • Alternativ till basgrafiken
 • http://ggplot2.org
 • Har egenskapar från basgrafiken men skiljer sig
 • Utgår alltid från en data.frame (i tidy format)

ggplot2

“Grammatik för grafik”

 • Abstraktioner av grafiska idéer. Jmf med ordklasser/satsdelar i språk
 • Ger ett teoretiskt fundament för hur grafik kan skapas
 • Fördjupning: http://ggplot2.org/book/

ggplot2

 • Bygger upp en graf av flera delar
  • data: en data.frame med all data
  • geom: geometriska objekt
  • aes: aesthteic mappings (färger, former)
  • facets: skapar subplottar baserat på villkor
  • scales: skalor för aesthteic mappings
  • coordinate system
 • ggplot2 bygger upp en plot med olika lager, när plotten är klar så visas plotten genom att anropa print()

ggplot2

”In brief, the grammar tells us that a statistical graphic is a mapping from data to aesthetic attributes (colour, shape, size) of geometric objects (points, lines, bars). The plot may also contain statistical transformations of the data and is drawn on a specific coordinate system.”

Från “ggplot2 book” av Hadley Wickham

geom

 • Vilken geometrisk representation ska användas
geom Beskrivning
geom_point Scatterplot
geom_line Line graph
geom_bar Barplot
geom_boxplot Boxplot
geom_histogram Histogram

aes

 • Kopplar färg, form och utseende till data
aes Beskrivning
x x-axel
y y-axel
size storlek
color färg
shape form

aes och geoms

 • Finns även speciella aestetics för vissa geoms
geom aes
geom_points point shape, point size
geom_line line type, line size
geom_bar y min, y max, fill color, outline color

Exempel

ggplot(data=Nile) + aes(x=years, y=level) + geom_point()

plot of chunk unnamed-chunk-2

Exempel

ggplot(data=Nile) + aes(x=years, y=level) + geom_line()

plot of chunk unnamed-chunk-3

Exempel

p <- ggplot(data=Nile) + aes(x=years, y=level, color=period) + geom_point(aes(shape=period))
p

plot of chunk unnamed-chunk-4

Exempel

p <- ggplot(data=Nile) + aes(x=years, y=level, color=period) + geom_line(aes(type=period)) + geom_point()
p

plot of chunk unnamed-chunk-5

Exempel

p <- ggplot(data=Nile) + aes(x=years, y=level) + facet_grid(period~.) + geom_line()
p

plot of chunk unnamed-chunk-6

Exempel

p <- ggplot(data=Nile) + aes(x=years, y=level) + facet_grid(~period) + geom_line()
p

plot of chunk unnamed-chunk-7

Exempel: Teman

p + theme_bw()