Informationsansvarig: Ann-Charlotte Hallberg, lohal@ida.liu.se
Sidan uppdaterades senast: 2008-06-11
LiU » IDA » Grundutbildning » Kurs » 732G25


[ Hoppa direkt till textinnehållet ]

732G25 (2007/08)

LiU » IDA » Grundutbildning » Kurs » 732G25

732G25 Statistisk analys av samhällsdata

Vt1 2017

Välkomna till kursen 'Statistisk analys av samhällsdata'. Kursen börjar tisdagen den 28 mars 2017 kl 13:15 i U14. Se schema i TimeEdit. All information runt kursen ges via lärplattformen LISAM.