Göm menyn

732A46 Bayesianska metoder

Kursplan


V.g. se LiU:s studieinformation.


Sidansvarig: Mattias Villani
Senast uppdaterad: 2012-06-14