Göm meny

Algoritmseminarie 3

På algoritmsemiariet i Tema 3 ska ni presentera era crossover och mutationsalgoritmer från temauppgifte 3.

(Uppdaterad för VT18)

Genomförande

Varje pargrupp ingår i en semiariegrupp tillsammans med två andra pargrupper. Seminariegrupperna hittar ni på gruppsidan.

På seminariet presenterar er grupp hur ni designat/strukturerat er lösning på Temauppgift 3, samt era lösningar på crossover- och mutationsalgoritmerna. Er presentation ska göras med hjälp av powerpointbilder eller liknande (t.ex. Keynote eller Impress).

  • Presentera ett UML-diagram (klassdiagram) över er kod (inte lifesimulator.py). Se till att namn på instansmetoder och instansvariabler syns tydligt.
  • Berätta vad syftet med era klasser är samt hur de interagerar med varandra.
  • Beskriv i punktform (ej kod) hur era algoritmer för crossover samt mutation fungerar.
  • Beskriv flödet genom er kod för algoritmerna för crossover och mutation.

När ni lyssnar på presentationerna från de andra i gruppen, ställ frågor om ni inte förstår och ge återkoppling på saker ni tar till er som tips och inspiration.

Komplettering

Vid frånvaro eller annan komplettering spelas en screencast in på max 10 minuter där ni presenterar algoritmen och er kod enligt ovan. Screencasten mailas till er presentationsgrupp samt till handledaren för er presentationsgrupp. Screencast kan skickas in individuellt eller i pargrupp (om t.ex. endast en medlem i pargruppen var med på seminariet).


Sidansvarig: Jody Foo
Senast uppdaterad: 2018-05-08