Göm meny

Algoritmseminarie 2

På algoritmsemiariet i Tema 2 ska ni presentera er layoutalgoritm och er kod på ett sätt så att de andra i er seminariegrupp kan förstå och den. Förbered en presentation med powerpointbilder (eller motsvarande) där ni presenterar strategin bakom den, samt hur den realiaseras i kod.

Om deltagande

För att alla ska få ut så mycket som möjligt av seminariet som möjligt är det viktigt att ni är färdiga med er temauppgift.

Genomförande

Varje pargrupp ingår i en semiariegrupp tillsammans med två andra pargrupper. Seminariegrupperna hittar ni på gruppsidan.

På seminariet presenterar er grupp er både själva layoutalgoritmen som ni fick i Temauppgift 2 samt er implementation av den (er kod). Er presentation ska göras med hjälp av powerpointbilder eller liknande (t.ex. Keynote eller Impress).

  • presentera strategin ni bestämde er för
  • beskriv hur ni översatte strategin till kod – presentera varje del av strategin i punktform och visa koden som implementerar den.
  • ta även upp annat som ni vill diskutera med resten av gruppen, t.ex.
    • funderingar ni haft kring alternativa lösningar
    • det ni tyckte var svårt
    • val av variabelnamn/funktionsnamn som ni är nöjda/missnöjda med

När ni lyssnar på presentationerna från de andra i gruppen, ställ frågor om ni inte förstår och ge återkoppling på saker ni tar till er som tips och inspiration.

Komplettering

Vid frånvaro eller annan komplettering spelas en screencast in på max 10 minuter där ni presenterar algoritmen och er kod enligt ovan. Screencasten mailas till er presentationsgrupp samt till handledaren för er presentationsgrupp. Screencast kan skickas in individuellt eller i pargrupp (om t.ex. endast en medlem i pargruppen var med på seminariet).


Sidansvarig: Jody Foo
Senast uppdaterad: 2018-03-28