Göm meny

Algoritmseminarie 1

På algoritmseminariet i Tema 1 ska ni presentera er sorteringsalgoritm och er kod på ett sätt så att de andra i er seminariegrupp kan förstå och lära sig den.

Varje pargrupp ingår i en seminariegrupp tillsammans med två andra pargrupper. Seminariegrupperna hittar ni på gruppsidan.

På seminariet presenterar er grupp er både själva sorteringsalgoritmen som ni fick i Temauppgift 1 samt er implementation av den (er kod).

  • presentera algoritmen med syftet att lära de andra i gruppen hur den fungerar
  • förklara tänket “bakom” algoritmen – presentationen av algoritmen ska inte vara en uppläsning av koden
  • berätta hur ni disponerat filen/filerna som innehåller er kod, hur har ni strukturerat koden?
  • berätta hur ni tänkt med namngivningen av variabler och funktioner
  • berätta om vad ni tyckte var svårt

När ni lyssnar på presentationerna från de andra i gruppen, ställ frågor om ni inte förstår och ge återkoppling på saker ni tar till er som tips och inspiration.

Komplettering

Vid frånvaro eller annan komplettering spelas en screencast in på ca 10 minuter där ni presenterar algoritmen och er kod enligt ovan. Screencasten mailas till er presentationsgrupp samt till handledaren för er presentationsgrupp. En screencast skickas in per pargrupp.


Sidansvarig: Jody Foo
Senast uppdaterad: 2017-02-21