Göm meny

Temarapport 1

Temarapporten lämnas i som pargrupp och ska innehålla tre avsnitt, ett för varje sorteringsalgoritm:

 1. Shell-sort
 2. Merge-sort
 3. Quick-sort

Varje avsnitt om en sorteringsalgoritm ska i sin tur innehålla följande delar:

 1. Algoritmen med ord: Beskriv hur sorteringsalgoritmen fungerar utan att använda kod (däremot kan det behövas variabler för att komma ihåg värden). Målgruppen för beskrivningen är studenter som börjat på det kognitionsvetenskapliga kandidatprogrammet i Linköping för en vecka sedan. Kogvetstudenten ska kunna sortera kort på detta sätt efter att läst din beskrivning.
 2. Steg-för-steg: Ett exempel på de steg som en specifik lista går igenom när man sorterar den med hjälp av algoritmen. Här är ett exempel med selection sort:

  1. Listan [54,26,93,17,77,23,88] ska sorteras genom att tillämpa selection sort.
  2. Det största talet i listan där 0 >= index >= 6: 93 med index 2, byter plats med det sista värdet i listan som är 88 med index 6: [54,26,88,17,77,23,93].
  3. Det största talet i listan där 0 >= index >= 5: 88 med index 2, byter plats med 23 som har index 5: [54,26,23,17,77,88,93]
  4. 77 med index 4 är det största största talet där 0 >= index >= 4 så den flyttas inte: [54,26,23,17,77,88,93]
  5. Det största talet i listan där 0 >= index >= 3: 54 med index 0, byter plats med 17 som har index 3: [17,26,23,54,77,88,93].
  6. Det största talet i listan där 0 >= index >= 2: 23 med index 1, byter plats med 23 som har index 2: [17,23,26,54,77,88,93].
  7. 23 med index 1 är det största största talet där 0 >= index >= 1 så den flyttas inte: [17,23,26,54,77,88,93]
  8. Algoritmen har kommit till det sista värdet och listan är sorterad.

  Använd följande kodsnutt för att generera de listor ni använder er av i era steg-för-steg-beskrivningar:

  import random
  random_list = [ random.randint(1,100) for e in range(7) ]
  

Brons, Silver, Guld

 • Brons: Algoritmen med ord är i stort sätt korrekt, men missar vissa detaljer. Steg-för-steg-beskrivningen följer algoritmen, men kan ha något enstaka detaljfel.
 • Silver: Algoritmen med ord har med alla detaljer. Steg-för-steg-beskrivningen följer algoritmen, men kan ha något enstaka detaljfel.
 • Guld: Algoritmen med ord har med alla detaljer. Steg-för-steg-beskrivningen har inga fel.

Inlämning

 • Temarapporten skickas in som PDF till 729G75@ida.liu.se. Använd “Temarapport 1” följt av era LiU-IDn samt er handledares handledarkod som ämnesrad.
 • Evelina Rennes har handledarkod [evere22]. Jody Foo har handledarkod [jodfo01].
 • Rapportmall. Mallen behöver inte användas så länge som ni använder samma avsnittsindelning och har med era namn. Observera att dokumentet ska skickas in som PDF.
 • Deadline hittar du på deadlinesidan.

Sidansvarig: Jody Foo
Senast uppdaterad: 2018-01-29