Göm meny

Om kursen

Under kursinformation hittar du allmän kursinformation. För information om uppgifter, inlämningsinstruktioner och deadlines, se de enskilda sidorna under varje tema.

Kursen är indelad i tre teman som är strukturerade på samma sätt och med samma uppgiftsmoment. Alla uppgifter examineras individuellt, men ni kommer att jobba i par. Pargrupp kommer att ändras mellan de olika tematan.

Varje tema kommer att innehålla följande moment:

  • Föreläsningar
  • Lektion
  • Praktiskt introduktionsuppgift
  • Algoritmseminarium
  • Temauppgift

Kursens moment syftar till att bidra till följande färdigheter:

  • Förstå datalogiska problem: innan man till lösa ett problem måste man i de allra flesta fall förstå det. Det gäller inte bara datalogi, utan även andra ämnesområden inom kognitionsvetenskap: statistik, kognitiv psykologi, människa-dator-interaktion, lingivsik etc.
  • Dela upp problemet: När det kommer till att lösa problem på ett datalogiskt sätt, försöker man dela upp problemet i delproblem, lösa delproblemen och sedan sätta ihop dessa lösningar till en enhet som löser det större problemet. Detta innebär både modellering och arbete på olika abstraktionsnivåer.
  • Implementation, testning, felsökning: När det kommer till implementationen av lösningen på problemet lönar det sig att jobba metodiskt, både när det gäller själva lösningsimplementationen, men inte minst när det kommer till att testa implementationen (koden) och felsöka den.

Teman

Tema 1

Sorteringsalgoritmer, introduktion till det objektorienterade programmeringsparadigmet.

Tema 2

Algoritmer för att placera ut UI komponenter - automatisera layout.

Tema 3

Genetiska algoritmer.

Andra sidor i denna sektion:


Sidansvarig: Jody Foo
Senast uppdaterad: 2016-09-29