Göm meny

Lektioner

På lektionerna i denna kurs går vi igenom praktiska förberedelser och tips inför temauppgifterna.

Tema 1

På lektionen repeterade vi grundläggande Pythonsyntax (kod) och tittade på två olika sorteringsalgoritmer. Nedan följer koden ni tittade på:

def sort_list1(alist):
  for fillslot in range(len(alist)-1,0,-1):
    positionOfMax=0
    for location in range(1,fillslot+1):
      if alist[location] > alist[positionOfMax]:
        positionOfMax = location

    temp = alist[fillslot]
    alist[fillslot] = alist[positionOfMax]
    alist[positionOfMax] = temp


def sort_list2(alist):
  for index in range(1,len(alist)):

   currentvalue = alist[index]
   position = index

   while position > 0 and alist[position-1] > currentvalue:
     alist[position] = alist[position-1]
     position = position-1

   alist[position] = currentvalue

Se kurslitteraturen angående de två sorteringsalgoritmerna. Där kan du även köra sorteringsalgoritmer interaktivt.

Tema 2

Vi gick igenom temauppgiften, olika strategier och strukturen på kodskelettet, samt kort om att bryta ut kod till egna funktioner.

 • Bilder med exempel på layoutstrategier: PDF
 • Ank-layout (används tillsammans med temauppgift2.py från Temauppgift 2: ankor.py

Tema 3

På lektionen gick vi igenom Temauppgift 3, samt objektorienterat mönster för klasser vars instanser innehåller andra instanser.

Kod från 2017: kod på trinket, main.py, container.py


Sidansvarig: Jody Foo
Senast uppdaterad: 2018-03-20