Göm meny

Kurslitteratur

Enligt policy för kurser på kandidatprogrammet för kognitionsvetenskap, tillämpas principen för “offensiv kunskapsinhämtning” på denna kurs. En stor del av den praktiska färdigheten att hantera IT och programmering är att veta var man ska söka information.

Obligatorisk kurslitteratur

  • Punch, W. F., & Enbody, R. (2017). The Practice of Computing Using Python, Global Edition, 3/E. Boston: Pearson. Boken finns på bokhandeln på campus (Bokakademin) för 599 kr, vilket är ett lägre pris än online-butikerna har.
  • Miller, Brad och Ranum, David. (2014). Problem Solving with Algorithms and Data Structures using Python. https://interactivepython.org/runestone/static/pythonds/index.html

Fördjupningslitteratur (ej obligatorisk)

  • Lutz, M. (2013). Learning Python, 5th Edition. O’Reilly Media.

Allmän, övrig litteratur (ej obligatorisk)

  • Björklund, M., & Paulsson, U. (2012). Seminarieboken: Att skriva, presentera och opponera (andra upplagan). Studentlitteratur AB.

För kogvetstudenter


Sidansvarig: Jody Foo
Senast uppdaterad: 2018-01-29