Göm meny

Diskmatteuppg. 3

Uppgiften kommer att ändras till HT 2017.

Till varje tema hör ett antal uppgifter i diskret matematik. Uppgiften i diskret matematik görs individuellt och lämnas in på papper.

Uppgifter i diskret matematik till Tema 3

Uppgifter

Du kan få 10 poäng på uppgifterna för ett tema. För att få godkänt måste du få minst 7 poäng.

Uppgifterna skrivs ut och lämnas in i pappersform innan deadline. Lämna in övningarna i markerat fack utanför Jody Foos kontor (vid kopiatorrummet).

Rättning

Inlämnade uppgifter rättas efter deadline. Varje uppgift markeras med “rätt” eller “fel”.

Komplettering

Om du får mindre än 7 poäng på en inlämning kompletterar du genom att på ett separat papper skriva rätt svar till de uppgifter du fick fel på, samt beskriva vad som var fel med ditt ursprungliga svar.

Skriv ut försättsbladet nedan, fyll i uppgifterna på det och häfta sedan ihop det med både din komplettering och din ursprungliga inlämning.


Sidansvarig: Jody Foo
Senast uppdaterad: 2017-09-05