Göm meny

Temarapport 1

I temarapport 1 beskriver ni de begrepp som togs upp på begreppsseminariet. Utgå från frågorna på begreppsseminariesidan.

Inlämning: Temarapporten lämnas in enligt instruktionerna på Inlämningssidan.

Riktlinjer för temarapport 1

Nedan följer allmänna instruktioner för temarapport 1.

 • Längd: maxlängden är 1000 ord exklusive referenslista (kortare går bra så länge som innehållet inte blir lidande)
 • Referenshantering: Tillämpa referenshantering enligt APA-modellen (andra referenssystem går också bra om du använder det konsekvent!)
 • Terminologi:
  • Använd terminologi på rätt sätt. Dvs använd inte termen A när du menar begreppet B (termer står för begrepp)
  • Använd terminologi om det finns. Dvs om du avhandlar begreppet C och det har termen D, använd den termen.

Rapportdisposition

Rapporten delas upp i fyra huvudrubriker: ett för varje begreppsgrupp, samt en reflektion kring arbetet.

I reflektionsavsnittet ska du i löpande text reflektera kring ditt arbete med i begreppen. Beskriv först vad du kände och tyckte om arbetet.

 • Vad tyckte och kände du om/för uppgiften? Kändes det meningsfullt? Roligt? Tråkigt? Svårt? Blev du förvånad över något?
 • Värdera ditt arbete. Vad är du nöjd med? Vad är du inte nöjd med? Har ditt arbete bidragit till en ökad förståelse av begreppen?

Analysera sedan det du beskrivit. Stanna inte vid det kortaste och “ytligaste” svaret, utan utveckla dina tankar, reflektera! T.ex. stanna inte vid “Det kändes inte meningsfullt för att det var tråkigt”. Utveckla istället varför det kändes tråkigt (om du tyckte att det var tråkigt): “Det kändes inte meningsfullt för att jag upplevde uppgiften som en repetition av saker jag redan kunde. I och med att jag inte heller hade utrymme att gå in på djupet, tyckte jag att beskrivningarna missade viktiga detaljer.

 • Varför kändes det/kändes det inte meningsfullt?
 • Varför var du mer nöjd med vissa delar än andra?
 • Hur och varför bidrog/bidrog inte ditt arbete till en ökad förståelse av begreppen?
 • Om du skulle göra om arbetet, skulle du göra något annorlunda? Varför?

Rapportmallar - filer

Använd rapportmall från rapportmallssidan.

OBS! Ändra titel och rubriker i rapportmallen.


Sidansvarig: Jody Foo
Senast uppdaterad: 2017-10-27