Göm meny

Introuppgift 1 - Filsystem, skalet och publicera på webben


Redovisningstider tors 219

 • 10-11: Grupp E, D, C
 • 11-12: Grupp A, B, F
 • 13-14: Grupp G, H

Förberedelser

Läs igenom instruktionerna och läs självständigt på om de termer och begrepp som nämns. Det är lite som att lära sig ett nytt språk: om man inte kan orden är det både svårt att göra sig förstådd och att förstå vad andra försöker säga!

Se också till så att du har registrerat dig på kursen och att du har fått ditt LiU-ID så att du kan logga in i datorsalen.

Nyckelbegrepp

 • skal, fil, mapp, sökväg, kopiera, filsystem, operativsystem, hemkatalog, terminal, prompt, kommando, argument
 • server, klient, webbläsare, internet, nätverk, filrättigheter, textfil, HTML, URL, DNS, webbserver

Inlärningsmål

 • Veta hur man loggar in på Linux-systemen.
 • Starta terminalen.
 • Kunna navigera i filsystemet via terminalen.
 • Kunna kopiera, döpa om, titta på innehåll i filer via terminalen.
 • Förstå vad en fil och ett filsystem är för något.
 • Förstå och kunna förklara vilka steg som ingår för att gå från textfil som innehåller HTML-kod till att visa sidan i en webbläsare.

Instruktionerna till introduktionsuppgiften är skrivna på så sätt att du kommer behöva en förståelse av ovanstående termer för att kunna utföra dem. Vissa finns översiktligt beskrivna i Guiden och mer detaljerat i kurslitteraturen. Ytterligare information (som kan behövas) uppmanas du att själv leta efter mer information vid behov. Google och andra sökmotorer är dina vän!

Muntlig redovisning

Introduktionsuppgiften redovisas muntligt vid redovisningstillfälle enligt deadlinesidan. Vid den muntliga redovisningen kommer du få göra följande:

 • Visa att du lyckats med uppgiften
 • Svara på några frågor om det du gjort och de nyckelbegrepp som tillhör introduktionsuppgiften. Dessa frågor kommer att vara tagna från de frågor som tillhör stegen nedan.

Komplettering vid muntlig redovisning (förtydligande 2017-09-07)

Om läraren bedömmer att du med dina svar visar tillräcklig förståelse för uppgiften får du tillfälle att komplettera med svar på relevanta frågor i slutet av redovisningstillfället. Läraren berättar vilka frågor du ska kunna svara på.

Eftersom det är många som ska redovisa har läraren heller inte möjlighet att stanna hos en och samma person hur länge som helst. Om du inte kan svara på frågorna inom rimlig tid kan läraren också hänvisa till muntlig komplettering i slutet av redovisningstillfället.

I de fall du inte hinner komplettera muntligt under redovisningstillfället, skickas ett skriftligt svar in till 729G74@ida.liu.se enligt instruktioner på inlämningssidan.

Komplettering vid frånvaro

Om du inte kan närvara vid redovisningstillfället, lämnas skriftliga svar på alla frågor i introduktionsuppgiften in istället.

Översikt

Denna introduktionsuppgift går ut på att du ska lägga filer i underkatalog till din hemkatalog så att de blir åtkomliga på webben via en webbläsare. Du kommer få göra följande steg:

 1. Kopiera din fil från kurskatalogen till rätt plats i din hemkatalog.
 2. Döpa om din fil.
 3. Redigera din fil.
 4. Titta på din fil i en webbläsare.

En stor del av denna uppgift handlar om att söka efter information om och utforska grundläggande begrepp och den terminologi som används i datormiljön på IDA.

Du kommer att jobba från terminalen istället för från fönsterhanteraren för att bekanta dig med filer och mappar m.m. från ett mer tekniskt perspektiv.

Instruktioner

Nedan följer detaljer om introduktionsuppgiftens 4 steg samt frågor du ska kunna svara på efter att ha genomfört steget.

OBS! Alla steg fram till att du ska titta på filen i en webbläsare görs i terminalen.

Steg 1: Skapa en katalog i din hemkatalog

Skapa katalogen www-pub i din hemkatalog via terminalen.

Frågor att kunna svara på efter steg 1

 1. Vad är terminalen för något? Vad är ett skal? (en: terminal, shell)
 2. Vad är en prompt? (en: prompt, command line)
 3. Vad är ett terminalkommando eller skalkommando? (en: terminal command, shell command)
 4. Vad är en hemkatalog? (en: home directory)

Exempel på relevanta söktermer

 • terminal
 • shell prompt
 • shell commands
 • shell vs window vs terminal
 • create directory from terminal

Steg 2: Kopiera fil från kurskatalogen

I kurskatalogen (~729G74) kan du hitta katalogen kursmaterial/introduktionsuppgift1. I denna katalog olika filer i olika kataloger. Din uppgift är att hitta den fil som innehåller ditt LiU-ID och kopiera den till katalogen ~/www-pub som du skapade i steg 1.

Frågor att kunna svara på efter steg 2

 1. Hur tar man reda på vilken katalog man står i?
 2. Vad är en fil? (en: file)
 3. Vad är en katalog? (en: directory, folder)
 4. Hur visar man allt innehåll i en fil? Finns det flera sätt?
 5. Hur visar man de första 5 raderna i en fil?
 6. Hur visar man de sista 5 raderna i en fil?
 7. Hur byter man katalog? (en: directory, folder)
 8. Vad är en sökväg? (en: filepath, path)
 9. Hur visar man vilka filer som finns i en katalog?
 10. Vad är ett skal-kommando? (en: shell command)
 11. Vad är innebär det att man ger argument till ett skalkommando?
 12. Vad är flaggor till skalkommandon? (en: flag, option)

Exempel på relevanta söktermer

 • current directory terminal
 • file filesystem directory
 • show file contents shell
 • show first lines of file
 • filepaths shell tutorial

Steg 3: Byt namn på filen och titta på den via en webbläsare

Byt namn på filen du precis kopierat till index.html. Den ska fortfarande ligga i ~/www-pub.

Öppna en webbläsare och gå till URL:en https://www-und.ida.liu.se/~dittliuid där du ersätter dittliuid med ditt faktiska LiU-ID, t.ex. kalku01. Om du inte ser något kan du behöva ändra rättigheterna på filen index.html och katalogen www-pub. Katalogen www-pub ska vara läsbar och exekverbar av gruppen others. Filen index.html ska vara läsbar av gruppen others.

Uppdatering: Er hemkatalog, dvs ~/ (som alltså är samma sak som /home/kalku01 om mitt användarnamn är kalku01) måste vara exekverbar för gruppen others. Ett sätt att tänka är att man låter besökare från webben gå genom er hemkatalog till katalogen www-pub, men de får inte titta på någonting innuti.

Frågor att kunna svara på efter steg 3

 1. Vad heter kommandot som man använder för att byta namn på en fil? (en: rename)
 2. Vad heter kommandot som man använder för att flytta på en fil? (en: move)
 3. Hur ändrar man rättigheter på en fil? (en: file permissions)
 4. Vad har användare och grupper att göra med filrättigheter? (en: users groups)
 5. Vilken användare och grupp äger din fil index.html (en: owner)
 6. Hur gör du för att ge andra rätt att läsa filerna i en specifik mapp som ligger under din hemkatalog?
 7. Hur skyddar du dina filer från att andra ska kunna skriva över dem? (en: protect, write)

Exempel på bra söktermer

 • command rename file
 • command move file

Steg 4: Redigera index.html

Öppna en text-editor, t.ex. gedit, atom, emacs, vim eller kate och redigera filen index.html. Instruktionerna står i filen.

Frågor att svara på efter steg 4

 1. Vad är en text-fil?
 2. Vad är HTML?
 3. Hur tar du reda på vilken teckenkodning en textfil är sparad som? (en: character encoding)
 4. Hur tar du reda på vilken teckenkodning som text-editorn tror att filen är sparad som?

Steg 5: Lägg upp fler filer

Du har nu lagt upp en fil på webben och den är tillgänglig för alla i hela världen. Skapa/spara en ny fil som du döper till sida2.html i ~/www-pub/hemligt/. Skapa en länk till sida2.html från index.html, samt en länk från index.html till sida2.html.

sida2.html ska också innehålla en bild.

Lite informationstips

Frågor att kunna svara på efter steg 5

 1. Vad är en webbserver? (en: web server)
 2. Vad är en URL?
 3. Vad betyder DNS och vad har en DNS med URL:er att göra?
 4. Vilka filer syns på internet? Syns alla filer i din hemkatalog på internet? Varför?/Varför inte?
 5. Hur förvandlas din HTML-kod i din textfil till det som visas i webbläsaren? Vad exakt är det som webbläsaren gör? (en: web browser)
 6. CSS nämns ofta i samband med HTML. Vad är CSS?
 7. JavaScript nämns ofta i samband med HTML. Vad är JavaScript?
 8. Är JavaScript och Java samma sak?
 9. Hur kör du för att se HTML-koden som ligger bakom det du ser i din webbläsare?

Sidansvarig: Jody Foo
Senast uppdaterad: 2017-10-27