Göm meny

Diskmatteuppg. 1

Uppgiften har uppdaterats och är aktuell för HT17

Till varje tema hör ett antal uppgifter i diskret matematik. Uppgiften i diskret matematik görs individuellt och lämnas in på papper.

Uppgifter och inlämning

Uppgifterna skrivs ut och lämnas in i pappersform innan deadline. Lämna in övningarna i markerat fack utanför Jody Foos kontor (vid kopiatorrummet).

Deadline för inlämning hittar du på sidan för deadlines.

Rättning

Inlämnade uppgifter rättas efter deadline. Varje uppgift markeras med “rätt” eller “fel”.

Komplettering

Om du får mindre än 70% av den totala poängsumman på en inlämning kompletterar du genom att på ett separat papper skriva rätt svar till de uppgifter du fick fel på, samt beskriva vad som var fel med ditt ursprungliga svar.

Skriv ut försättsbladet nedan, fyll i uppgifterna på det och häfta sedan ihop det med både din komplettering och din ursprungliga inlämning.

Deadline för komplettering är slutdeadline för kursen. Se sidan för deadlines.


Sidansvarig: Jody Foo
Senast uppdaterad: 2017-10-27