Göm meny

IT-begrepp 1

Varje tema har en uppsättning begrepp som är centrala för temat. Dessa begrepp presenteras på begreppsredovisningar i mindre seminariegrupper bestående av tre par studenter.

Begreppspresentationerna sker i seminariegrupper om tre par (6 personer). Varje pargrupp får en uppsättning begrepp som ska presenteras. Varje uppsättning begrepp har ett antal frågor som presentationen ska ge svar på.

Presentationstillfället

 • Varje pargrupp håller sin presentation med hjälp av dator och projekt.
 • Presentationen ska vara på 10 minuter

Var beredd på att svara på frågor från de övriga i er grupp då begreppspresentationerna är ett förberedelsemoment inför temarapporten (detta gäller dock ej Tema 3).

Inlämning

Se instruktioner på inlämningssidan

Komplettering

Om man av någon anledning inte har möjlighet att delta på begreppspresentationstillfället skickas följande in som komplettering:

 • Manus till presentationen som PDF (dvs det ni ska säga på presentationen)
 • PDF med bilderna till presentationen
 • Inspelad presentation på 10 minuter (screencast)

Manus, presentation och inspelad presentation skickas till din handledare samt alla medlemmar i din seminariegrupp.

Kopia av kompletteringsepost skickas även till jodfo01@analys.urkund.se

Presentationstider

Nedan följer schemat för seminariegrupperna till presentationstillfället 14 september. Jodys grupper har salen A37 och Evelinas grupper har salen A36. Ni kan ignorera att det står Grupp A, Grupp B, Grupp C och Grupp D i schemat i TimeEdit.

 • 13.15-13.55: Grupp A och Grupp B
 • 14.00-14.40: Grupp C och Grupp D
 • 14.45-15.25: Grupp E och Grupp F
 • 15.30-16.10: Grupp G och Grupp H
 • 16.15-17.00: Grupp I

Som ni ser är det ett ganska tight schema, så det är viktigt att ni kommer i tid och att ni håller er till den utsatta presentationstiden på 10 minuter.

Ta också med eventuella adaptrar som behövs för att visa er presentation. Projektorerna i A36 och A37 har HDMI- och VGA kablar.

Begrepp till Tema 1

Nedan har ni de begrepp som vi granskar mer ingående under begreppspresentationerna tillhörande Tema 1. I gruppindelningen hittar du vilken presentationsgrupp du tillhör, samt vilken begreppsgrupp du ska ta hand om. Framför ditt namn i gruppindelningen har du en siffra. Du ska presentera de begrepp som samma siffra framför sig som du har.

 1. RAM-minne, minnesadress, program, processor
 2. hårddisk, filsystem, textfil, filer, bildfil,
 3. nätverk, internet, webben, server, klient

Frågor att använda som riktlinjer för presentationsinnehåll

Nedan följer några frågor som ni ska använda som riktlinjer för er presentation med avseende på innehållsnivå och innehållstäckning. Detta betyder att ni bör beröra dessa frågor i er presentation.

RAM-minne, minnesadress, program, processor

 • Hur lagras data i ett ram-minne? Vad är en minnesadress och vad används den till den?
 • Varför behöver man ram-minne? Vad för typ av information lagrar man i RAM-minne? När?
 • När och varför behöver man mycket RAM-minne? Vad kan man göra med mycket ram-minne som man inte kan göra med lite ramminne.
 • Vad är ett program. Ge exempel på saker som vanligtvis ses som program och saker som inte är program?
 • Vad gör en processor?
 • Var finns programmet när det körs?
 • Ge exempel på hur man kan skapa program.
 • Vad är ett programmeringsspråk?
 • Hur ser instruktioner till en processor ut? / Vad är instruktioner till en processor?

Hårddisk, filsystem, textfil, filer, bildfil

 • På vilket sätt relaterat begreppet byte till filer, och filsystem?
 • Hur interagerar en användare med ett filsystem?
 • Hur fungerar en hårddisk?
 • Vad är filstorlek ett mått på?
 • Var på en hårddisk finns filer?
 • Vad är det för skillnad på en bild som innehåller text och en textfil?

Nätverk, internet, webben, server, klient

 • Hur förhåller sig begreppen internet och nätverk till varandra?
 • Hur förhåller sig begreppen web och internet till varandra?
 • Vad är server? Är det något fysiskt eller ett program? Eller både och? Ge exempel på en server.
 • Vad är en klient? Är det något fysiskt eller ett program? Eller både och? Ge ett exempel på en klient.
 • Vad är en IP-address? och vad har den för roll i ett nätverk?
 • Vilka enheter kan få en IP-adress, smart telefon? skrivare? kylskåp?
 • Vad menar man när man på lekmannaspråk säger att två datorer “pratar” med varandra. Hur kan den här typen av kommunikation se ut?

Sidansvarig: Jody Foo
Senast uppdaterad: 2017-10-27