Göm meny

Kurslitteratur

Enligt policy för kurser på kandidatprogrammet för kognitionsvetenskap, tillämpas principen för “offensiv kunskapsinhämtning” på denna kurs. En stor del av den praktiska färdigheten att hantera IT och programmering är att veta var man ska söka information.

Att veta var och hur man söker information kring IT och programmering är en viktig färdighet inom IT och programmering. Därför ges inga explicita läshänvisningar i denna kurs. Däremot står nyckelbegrepp för varje moment i instruktioner och anvisningar. Använd dessa som utgångspunkt när du läser kurslitteraturen. Du kommer inte behöva läsa alla sidor i alla böcker.

Om du skulle köra fast, eller vill diskutera kurslitteraturen m.m. efter att själv ha försökt söka eller identifiera relevanta avsnitt, är du självklart välkommen att göra det! Skicka ett e-post eller ställ en fråga på något schemalagt tillfälle.

Obligatorisk kurslitteratur

  • Bermudéz, J. L. (2014). Cogntive Science, 2nd edition. Cambridge: Cambridge University Press. (även kurslitteratur på 729G01)
  • Downey. A. B. (2015). Think Python: How to Think Like a Computer Scientist. Green Tea Press. Finns att ladda ner på http://greenteapress.com/wp/think-python-2e/ men går även att köpa i bokform.
  • Janlert, L.-E. (2015). Tänkande och beräkning: en inledning till datavetenskap och kognitionsvetenskap. Studentlitteratur AB. (även kurslitteratur på 729G01)
  • Kuhlman, M., & Dahllöf, M. (2014). Matematik för språkteknologer. Kapitel 1-3, Kapitel 4-5
  • Lunell, H. (2011). Datorn i världen, världen i datorn: en introduktion till data- och informationsteknik. Studentlitteratur AB.

OBS! Janlert (2015) och Lunell (2011) kan köpas som ett paket med rabatt på Adlibris eller direkt från Studentlitteratur:

Rekommenderad kurslitteratur (ej obligatorisk)

  • Punch, W. F., & Enbody, R. (2017). The Practice of Computing Using Python, Global Edition, 3/E. Boston: Pearson. Boken finns på bokhandeln på campus (Bokakademin) för 599 kr, vilket är ett lägre pris än online-butikerna har. Den kommer att användas i en kurs på vårterminen.

Fördjupningslitteratur (ej obligatorisk)

  • Eriksson, K., Gavel, H. (2013). Diskret matematik och diskreta modeller. Studentlitteratur AB.
  • Lutz, M. (2013). Learning Python, 5th Edition. O’Reilly Media.
  • Strandh, R. 2014. Introduktion till Datavetenskap. (kurslitteratur på föregångaren till denna kurs)

Allmän, övrig litteratur (ej obligatorisk)

  • Björklund, M., & Paulsson, U. (2012). Seminarieboken: Att skriva, presentera och opponera (andra upplagan). Studentlitteratur AB.

För kogvetstudenter


Sidansvarig: Jody Foo
Senast uppdaterad: 2017-08-14