Göm meny

Föreläsningar

I varje tema ingår tre föreläsningar enligt följande upplägg:

  • Föreläsning 1: Introduktion till temat och översikt över syfte och mål med temat.
  • Föreläsning 2: Genomgång av temats kärna
  • Föreläsning 3: Fördjupning kopplad till temalabben

På denna sida kan du läsa om föreläsningsinnehållet, samt ladda ner bilder och eventuella kodexempel från föreläsingarna som läggs upp efter föreläsningen.

Tema 1: Människans maskiner - byggstenar

I det första temat tittar vi på vad maskiner som “tänker” egentligen är. Vad har de för struktur? Vad består deras tankar av? Program, minne och diskreta strukturer.

FÖ 1.1: Intro

Introduktion till kursen och temat. Vad är IT? Vad är programmering? Datorer och fysiska symbolsystem. Diskret matematik.

FÖ 1.2: Temakärna

Vad är ett program? Vad händer när ett program kör på en dator och hur skriver man program? Videon med hur man kommer igång med programmering i Python i IDAs datormiljö kommer att läggas upp här också.

FÖ 1.3: Fördjupning

Vi kopplar ihop begreppet “program” med turingmaskinen, mängdlära och programmering i Python. Översikt över begrepp i mängdlära och struktur på källkod i Python.

Tema 2: Informationsbearbetning - Maskinen människan?

I det andra temat tittar vi på hur information bearbetas i en dator när man skriver ett program och reflekterar över på vilka sätt denna modell kan stämma överrens med mänsklig informationsbetarbetning.

FÖ 2.1: Intro

Introduktion till kursen och temat. Vad är information? Hur lagras det i en dator? Hur hör diskret matematik ihop med informationslagring? Vilka informationsmönster använder vi människor oss av utan att tänka på det? Hur går vi från ettor och nollor till information i ett program?

FÖ 2.2: Informationsbearbetning i program

Hur ser det ut när man i ett program vill bearbeta information? Vi tittar på bearbetning av enstaka värden och hur dessa kan styra ett programs beteende med hjälp av jämförelser och villkorssatskonstruktioner. Vi tittar även på hur bearbetning av en sekvens av information kan se ut med hjälp av en villkorsbaserad loop: while-loopen.

FÖ 2.3: Grafer som informationsstrukturer

Många informationsstrukturer innehåller kopplingar mellan delar. Ett exempel är data i XML-format. I denna föreläsning tittar vi på hur en matematisk representation av en sådan struktur kan se ut: en graf. Vi tar även upp relaterade begrepp: tupler, relationer och funktioners definitionsmängd, målmängd och värdemängd.

Tema 3: Verktyget Python

FÖ 3.1: Introduktion till Tema 3, dictionaries och for-loopen

Till vad kan man använda Python till som kognitionsvetare? Hur fungerar datatypen dictionary. Hur använder man en for-loop?

FÖ 3.2: Dictionaries, for-loopen, operatorn in. Nästlade strukturer

Repetition av operatorer, ny operator: in, repetition av for-loopen och dictionaries, nästlade strukturer och nästlade loopar.

FÖ 3.3: Matris, grannmatris, nästlade strukturer och loopar

Hur kan man ta reda på hur många vägar det finns mellan två hörn av en viss längd? Vi tittar också på hur man med hjälp av en nästlad list-struktur kan representera en matris i Python.


Material från HT16

Tema 1

Tema 2

Tema 3


Sidansvarig: Jody Foo
Senast uppdaterad: 2017-10-11