Göm meny

Instruktioner för redovisningar


I denna kurs kommer du att redovisa ett antal uppgifter. Olika redovisningsformer förekommer och här hittar du information om alla.

Redovisning av introduktionsuppgift

I varje tema ingår en introduktionsuppgift. Det är en mindre uppgift vars syfte är att med kortare övningar konkretisera en del av temainnehållet. Den första introduktionsuppgiften redovisas individuellt. De två andra introduktionsuppgifterna redovisas i par.

Redovisningen sker på utsatt tillfälle (se schemat) och tar ca 5-10 minuter. Under redovisningen kommer du få svara på några av de frågor som finns i introduktionsuppgiften.

Redovisning av IT-begrepp

Till varje tema hör också ett antal IT-relaterade begrepp som presenteras i en seminariegrupp som består av tre par studenter. Varje par jobbar tillsammans med en uppsättning begrepp och presenterar dessa för resten av seminariegruppen. Presentationen ska vara på 10 minuter och Powerpoint/Keynote ska användas (projektor som finns i salen används). Efter presentationen får resten av seminariegruppen tid för att ställa ett par frågor.

Till Tema 1 och 2 skriver varje par en temarapport där alla begrepp från temat tas upp. Begreppsredovisningarna fungerar då även som förberedelse inför temarapporten.

Redovisning av temauppgifter

I slutet på varje tema redovisas temauppgiften. Redovisningsförfarandet ser ut på samma sätt som för introduktionsuppgiften. Temauppgift 1 redovisas individuellt. Övriga temauppgifter redovisas i par. Dessa par är de samma som till begreppsredovisningarna.


Sidansvarig: Jody Foo
Senast uppdaterad: 2017-08-30