Göm meny

Instruktioner för inlämningar


Nedan hittar du instruktioner för hur de olika inlämningarna i kursen ska göras.

Uppgift Ska något in via epost? Individuell-/parinlämning
Introduktionsuppgift kompletteringar Tema 1: Individuellt. Tema 2-3 i par
Temauppgift kompletteringar Tema 1: Individuellt. Tema 2-3 i par
Begreppspresentationer presentationen + kompletteringar Alltid i par.
Diskret matematik nej Alltid individuell.
Pythonuppgifter kod från rättningsskript Alltid individuell.
Temarapport rapporten Alltid i par.

E-postinlämning

E-postinlämningarna i denna kurs skickas till 729g74@ida.liu.se. Denna adress leder till ett ärendehanteringssystem som skickar en automatisk bekräftelse på att ditt e-post tagits emot. Om du behöver komplettera skickar du in kompletteringen genom att svara på den automatiska bekräftelsen.

Inga inlämningar skickas till en lärares e-postadress.

För att hanteringen av inlämningar ska gå så smidigt som möjligt behöver inlämningarna följa vissa regler. Om dessa inte följs, kommer systemet att avvisa din inlämning, men det är bara att skicka igen i så fall på rätt sätt!

Ärenderad

I ärenderaden skriver du/ni uppgiften som lämnas in följt av ditt/era LiU-ID och sist din handledares handledarkod inom hakparenteser.

 • Jody Foo har handledarkoden [jodfo01].
 • Evelina Rennes har handledarkoden [evere22].

Exempel på ärenderader

Inlämning av pythonuppgift:

Pythonuppgifter 1. kalku012 [evere22]

Komplettering av temauppgift:

Temauppgift 3, komplettering. kalku012, stist401 [jodfo01]

Inlämning av temarapport:

Temarapport 1. beran123 cecek456 [evere22]

Inlämning av begreppspresentation:

Begrepp 3 #2. alatu001 adalo001 [jodfo01]

Urkund

Urkund är ett system som används för att kontrollera inlämningar efter avsnitt som plagierats.

 • Om du bifogar en rapport eller dokument som i huvudsak innehåller text (t.ex. temarapporter), ska en kopia av epostmeddelandet skickas till Urkund. Kopian ska gå till till jodfo01.liu@analys.urkund.se.
 • Om alla bilagor endast innehåller en begränsad mängd text (t.ex. en videofilm eller en presentation), behöver ingen kopia skickas till urkund.

En inlämningsuppgift per epost

 • Endast en inlämning per e-post. Dvs t.ex. inte in kompletteringar till temarapport 1 och 2 i samma e-post.
 • OBS! Ovanstående hindrar er inte från att skicka in en inlämningsuppgift där ni behöver bifoga fler än en fil så länge de tillhör samma inämningsuppgift.

Filer och filformat

 • Alla dokument som skickas in ska antingen python-kod, PDF eller Markdown. Skicka inte in Word-dokument eller Powerpoint-filer.
 • Filer som skickas in måste vara mindre än 5 MB i storlek. Behöver du skicka in något större, t.ex. en videofilm, kan du skicka in en URL till filen. Ingen registrering ska krävas för att få tillgång till filen.

Kompletteringar av en inlämning

Om du får komplettering på en inlämning så skickar du in den genom att svarar du på den automatiska bekräftelsen som du fick när du lämnade in uppgiften för första gången.

Instruktioner för enskilda moment

Ovanstående instruktioner gäller för alla e-postinlämningar. Nedan följer förtydliganden för enskilda moment.

Begreppspresentationer

 • Både pargruppsnummer (nummret på de begrepp som ni presenterade), samt nummret på temat ska stå i ärenderaden (se exemplet ovan).
 • Alla studenter i din presentationsgrupp ska få en kopia av presentationen, även din presentationspartner. Dvs fem epostadresser i fältet för “kopia”.

Introduktionsuppgifter och temauppgifter

 • Introduktions- och temauppgifter redovisas vid schemalagt redovisningstillfälle.
 • Vid missat ett redovisningstillfälle skickas komplettering in via e-post. Se respektive instruktionssida.
 • Om du vid ett redovisningstillfälle får instruktioner om att skicka in en komplettering följer du ovanstående epostinstruktioner.

Inlämningar av uppgifter i diskret matematik

 • Uppgifterna i diskret matematik skrivs ut och lämnas in med ifyllda svar.
 • Om du lämnar in fler än ett pappersark ska alla ark ska vara ihophäftade.
 • Ditt namn och LiU-ID ska finnas högst upp på varje sida.

Pythonuppgifter

 • Skicka in koden du får av rättningsskriptet via e-post med en ämnesrad enligt instruktionerna ovan.
 • Ingen kopia skickas till urkund.

Temarapporter


Sidansvarig: Jody Foo
Senast uppdaterad: 2017-10-27