Göm meny

Dugga

En dugga är vanligen ett mindre omfattande skriftligt prov (dvs mindre än en tenta). På denna kurs är duggan ett mindre prov där du ska lösa enklare programmeringsuppgifter i datorsal.

Duggan kommer bestå av uppgifter till största del hämtade från övningsuppgifterna i Python (se Python 1, Python 2, Python 3).

Referensböcker får tas med och användas under duggan, även utskrivna sådana. Dock får inga anteckningar, föreläsningsbilder, övningar etc. användas. Inga anteckningar gjorda för hand får heller finnas i dessa böcker. Examinator kommer att kontrollera böckerna innan duggan börjar.

Duggan är på två timmar.


Sidansvarig: Jody Foo
Senast uppdaterad: 2017-08-30