Göm meny

Dugga

En dugga är vanligen ett mindre omfattande skriftligt prov (dvs mindre än en tenta). På denna kurs är duggan ett mindre prov där du ska lösa enklare programmeringsuppgifter i datorsal.

Duggan är på två timmar och kommer bestå av uppgifter till största del hämtade från övningsuppgifterna i Python (se Python 1, Python 2, Python 3).

Referensböcker får tas med och användas under duggan, även utskrivna sådana. Dock får inga anteckningar, föreläsningsbilder, övningar etc. användas. Inga anteckningar gjorda för hand får heller finnas i dessa böcker. Examinator/jourlärare kommer att kontrollera böckerna innan duggan börjar. Internet kommer inte att finnas tillgängligt.


Sidansvarig: Jody Foo
Senast uppdaterad: 2017-08-30