Göm meny

Examination


Examination av en kurs består av olika examinationsmoment på ett visst antal poäng. Summan av examinationsmomentens poäng ger kursens totala poäng.

Resultaten på dessa examinationsmoment registreras i Ladok under specifika provkoder. Nedan hittar du de examinationsmoment och provkoder som ingår i kursen 729G74 - IT och programmering, grundkurs.

 • INL1, 1hp: Temarapporter och begreppsseminarier
 • INL2, 1,5hp: Inlämningsuppgifter i diskret matematik, samt delar av temarapporter
 • DUG1, 1hp: Pythondugga + övningsuppgifter i Python
 • PRA1, 2,5hp: Intro- och temauppgifter

I menyn till vänster kan du hitta mer information om de olika examinationsmomenten, samt instruktioner för inlämningar och en lista på deadlines.

Individuella resultat för olika uppgifter

Du hittar dina resultat för de olika uppgifterna i webreg. I slutet av kursen rapporteras resultaten från webreg till kursadministratören som förbereder rapporteringen till Ladok. Examinator för kursen skriver under den förberedda inrapporteringen och resultatet och eventuella högskolepoäng registreras sedan i Ladok. Detta är de resultat som syns i studentportalen.

Kursbetyg

 • I momenten INL1, INL2, samt DUG1 ges betygen U/G.
 • I momentet PRA1 ges betygen U/G/VG.

Betyget Godkänd på alla moment ger kursbetyget Godkänd. Betyget Väl godkändPRA1 samt betyget Godkänd på övriga moment ger kursbetyget Väl godkänd.

Kompletteringar och slutdeadline

 • Temauppgifter kan kompletteras för att få betyget Väl godkänd.
 • Deadline för sena inlämningar och kompletteringar vid frånvaro är sista veckan på höstterminen. Se terminstider.

Kursplan, examination och studianvisning

Varje kurs på universitetet har en kursplan som beskriver de kursmål som en kurs har. Kursmålen beskriver graden av förståelse för de olika målen som du som student bör kunna uppvisa efter en genomgången kurs. Dessa kursmålsbeskrivningar använder sig av terminologi från Blooms taxonomi.

Examinationsmomenten på en kurs ska vara utformade på så sätt att de examinerar de kursmål som finns uppsatta för en kurs. Vidare ska undervisningen och kursdesignen vara sådan att den bidrar till att hjälpa dig som student att uppfylla kursmålen.

Studier och upplägg på det faktiska kurstillfället beskrivs i kursens studieanvisning. Denna kan ha olika utseende beroende på vilken institutions som kursen går på. På IDA (som denn kursen ligger under) hittar du kursanvisningen här på kurshemsidorna.

Läs mer om studieanvisningar på Filosofiska fakulteten.

Policy för kurser på det kognitionsvetenskapliga kandidatprogrammet

Kogvetprogrammet har tagit fram ett antal rekommendation för alla kurser på programmet. Du kan läsa om dem i detalj här. Där tas följande upp:

 • Förkunskaper
 • Förberedelser inför föreläsningar
 • Förberedelser inför seminarier
 • Obligatoriska moment
 • Arbetsbelastning
 • Missade redovisningstillfällen
 • Deadlines
 • Uppsatser och opposition
 • Individuell examination av grupparbeten inklusive laborationer genomförda i par
 • Offensiv kunskapsinhämtning
 • Bedömningsnivå
 • Studieanvisningar
 • Schema
 • IPR, offentlighetsprincipen och externa projekt
 • Kursvärderingar

Två punkter som är särskillt viktiga på denna kurs i och med att det är en av de första kurserna ni eventuellt läser på universitetet (inte “skolan”) är offensiv kunskapsinhämtning och förståelse för hur kurser på universitetet och lärandemål relaterar till SOLO-taxonomin.

Om fusk: Disciplinnämnden

Kapitel 10 i Högskoleförordningen innehåller de bestämmelser som gäller alla universitet relaterade till bl.a. fusk, förhindrande av undervisning och annan verksamhet, samt trakasserier och diskriminering. När det gäller fusk tillämpas följande definition:

[att] med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas

Vid Linköpings universitet hanterar Disciplinnämnden alla ärenden.


Sidansvarig: Jody Foo
Senast uppdaterad: 2017-09-05