Göm menyn

729G44 Gränssnittsdesign

Examination


Kursen består av tre individuella uppgifter (INL1, INL2 och INL3) om vardera 2 hp. Alla uppgifterna betygssätts med U, G, VG. För att få G på kursen krävs minst G på alla tre uppgifterna och för att få VG på kursen krävs VG på två av de tre uppgifterna (det spelar ingen roll vilka två uppgifter det är).

INL2 och INL3 har också ett obligatoriskt redovisningstillfälle. Om du inte kan närvara ska du kontakta examinator i förväg (åtminstone ett par dagar i förväg, om det inte är något plötsligt som sker) för att komma överens om lämpligt ersättningstillfälle eller -uppgift i samband med deadlines för komplettering.

Bedömningskriterier anges i uppgiftsbeskrivningarna. Om någon central del av uppgiften saknas eller om arbetet håller för låg designmässig eller akademisk kvalitet så underkänns det.

Varje uppgift har en deadline (se uppgiftsbeskrivningen). Det är sista gången kursen ges och därför finns ocksä fyra deadlines för komplettering:

  • 2019-03-23, kl. 17.15.
  • 2019-04-26, kl. 17.15.
  • 2019-06-13, kl. 17.15.
  • 2019-08-26, kl. 17.15.

Missas sista kompletteringsdeadline så måste studenten tala med examinatorn om möjligheter att komplettera. Examinatorn har ingen skyldighet att erbjuda möjlighet komplettera efter det sista tillfället.

 


Det är inte tillåtet att lämna in lösningar som har kopierats från andra studenter, eller från annat håll, även om modifieringar har gjorts. Om otillåten kopiering eller annan form av fusk misstänks, är läraren skyldig att göra en anmälan till universitetets disciplinnämnd.

Du ska kunna redogöra för detaljer i en lösning (t.ex. i dess kod). Det kan också tänkas att du får förklara varför du har valt en viss lösning. Detta gäller alla i en grupp.

Om du förutser att du inte hinner redovisa i tid, ska du kontakta din lärare. Då kan du få stöd och hjälp och eventuellt kan tidpunkten för redovisningen senareläggas. Det är alltid bättre att diskutera problem än att, t.ex., fuska.

Om du inte följer universitetets och en kurs examinationsregler, utan försöker fuska, t.ex. plagiera eller använda otillåtna hjälpmedel, kan detta resultera i en anmälan till universitetets disciplinnämnd. Konsekvenserna av ett beslut om fusk kan bli varning eller avstängning från studierna.

 


Sidansvarig: Mattias Arvola
Senast uppdaterad: 2018-09-25