Göm menyn

729G44 Gränssnittsdesign

Uppgift 3 Prototyp: Visuell utformning och tänka-högt-protokoll

Uppgiften examinerar att studenten kan motivera gränssnittsdesign och göra prototypning av gränssnitt och kvalitativa användbarhetstest; särskilt:

 • Beskriva och motivera gränssnittsdesign i termer av gränssnittsriktlinjer och designmönster.
 • Använda enklare prototypningsverktyg för att konstruera datorbaserade gränssnittsprototyper
 • Planera, utföra och rapportera kvalitativa och formativa användbarhetstest.

Steg för steg

 1. Arbeta vidare på den design du skissat fram i INL2 genom med fokus på den visuella utformningen,
 2. Rita upp gränssnittet i ett ritverktyg. Vissa av nedanstående gränssnittsprototypningsverktyg har också bra ritverktyg, men inte alla. Andra vanliga verktyg för att rita gränssnitt är Sketch (för Mac) och Photoshop. Men även OmniGraffle och LucidChart är vanliga.
 3. Motivera designbeslut med explicita referenser till riktlinjer från kapitel 5, 7 och 11 Tidwell (2011), samt eventuellt kapitel 5 i Arvola (2014).
 4. Bygg en interaktiv datorprototyp (se kapitel 5 i Arvola (2014) eller kapitel 11 i Preece, m.fl.(2016)) i ett prototypningsverktyg (se bedömningskriterier nedan). De flesta verktyg har antingen gratisversioner eller studentlicenser.
 5. Testa prototypen med två användare i ett tänka-högt-test (kapitel 4 i Arvola (2014); kapitel 7, 13-14 i Preece m.fl. (2016)).
 6. Skriv en kort rapport på användartestet (inte mer än 2500-3000 ord exklusive bilagor) med referenslista och lägg en beskrivning av prototypen som bilaga (med skärmbilder och referenser till principer och designmönster). Utgå från denna mall. Lägg en beskrivning av prototypen med alla skärmbilder i en bilaga.

Bedömning

För G-nivå ska du:

 • Skriftligen i en rapport redogöra för ett tänka-högt-test av din prototyp med två användare
 • Skriftligen i en bilaga till rapporten redovisa prototypen med skärmbilder
 • Skriftligen i en bilaga till testrapporten redogöra för hur du tillämpar och överväger grundläggande principer och designmönster i den visuella utformningen av ditt användargränssnitt
 • Muntligen demonstrera hur du använder et enklare verktyg (InVision, Adobe XD, eller Atomic.io) för att konstruera en enkel datorbaserad gränssnittsprototyp som inte bara består av ett fåtal skärmbilder/tillstånd.
 • Referera tydligt och korrekt till Tidwell (2011) samt Arvola (2014) eller Preece m.fl. (2016), så att det tydlig framgår att du läst och förstått den litteratur som anvisas i denna uppgift. Referenser ska skrivas i enlighet med APA-systemet men inkludera sidhänvisning vid varje referens i brödtexten.

För VG-nivå ska den skriftliga rapporten därutöver:

 • Ha välmotiverade val av designmönster,
 • Redogöra för en välutvecklad prototyp byggd i ett mer avancerat verktyg (Axure RP med dynamiska paneler) i termer av omfång och djup i funktionalitet, interaktion, informationsinnehåll och visuell utformning. Axure finns installerat i PC-PUL.
 • Vara välskriven.

Omfattning och redovisning

Tidsbudgetera och lägg in 60 arbetstimmar inklusive rapportskrivning och läsning i din kalender (inklusive schemalagd tid). Demo-session på prototyperna är kort: fem minuter per person.

Inlämnad fil ska ha filnamn enligt följande format: liu-ID_inl3_729G44. Filformat kan vara doc, docx, rtf, eller pdf.

Deadline: Prototyp demonstreras vid anvisad session v50 innan jul. Testen behöver inte vara gjord då prototypen demonstreras. Rapport skickas in senast 18/1 (kl. 17:00) via matar63.liu snabel-a analys.urkund.se. .

Återkopplingsformer: Skriftligen på rapport och muntligen på demo av prototyp.

Föreläsningar

Då slides från föreläsningar uppdateras till årets kursomgång markeras det med ordet "Ny".

Datorprototyper och formativ utvärdering. Ny.

Informationsgrafik och visuell utformning

Tips! Sätt alltid upp en grid för din layout. Använd och tweaka färdiga gränssnittsmallar och färdiga ikon-typsnitt. Googla lite så hittar du mer. Se till att skapa genomtänkta färgscheman med t.ex. Adobe Kuler. Använd få kulörer.

Vissa prototypningsverktyg har färdiga mallar som går att lägga till. Är du beredd att betala så är Keynotopia ett bra inköp med livstidsuppdatering för framtida operativsystemsversioner.


Sidansvarig: Mattias Arvola
Senast uppdaterad: 2019-01-15