Göm menyn

729G43 Artificiell intelligens

Läsanvisningar


OBS! Kursbokens tredje upplaga finns i två versioner: den amerikanska originalupplagan (2010) och en International Edition (2014). Den största skillnaden mellan dessa verkar vara att kapitel 6 och 7 bytt plats samt att Appendix 1 i originalupplagan är kapitel 26 i International Edition. Läsanvisningarna nedan syftar på originalupplagan, dvs. kapitel 6 är Constraint Satisfaction Problems och kapitel 7 är Logical Agents. I International Edition är det tvärtom.

Kursboken kan klassificeras i två olika kategorier:

  • 1 Normalt kursmaterialt. Detta är vad som huvudsakligen ingår i kursen.
  • 2 Kursivt kursmaterial. Detta är sådant som ni kan läsa antingen för att bättre förstå det som ingår i kursen eller läsas av rent intresse.

KapitelViktKommentarer
11
21
31Glöm inte appendix A1
4.114.1.2 och 4.1.3 kursivt.
4.2-4.52
5.1-5.31
5.4-5.82
6.1-6.31
6.4-6.52
71Läs också sidorna 1-65 i "Introduktion till Predikatlogik" av Jörgen Sjögren
81
91Avsnitten om logikprogrammering (9.4.2-9.4.5) kan läsas kursivt
101
112
121
131Glöm inte Marcos kompendier om Sannolikhetslära och probabilistisk logik
14.1–14.21
14.3–14.82
15.11
15.2-15.72
162
172
18.1–18.41Marcos videoföreläsning
18.52
18.6–18.71Titta också i Forsbergs "Introduktion till vektorer" och appendix A2
18.82
18.91
18.10–18.112
19–272


Sidansvarig: Arne Jönsson
Senast uppdaterad: 2017-11-15