Göm menyn

729G43 Artificiell intelligens


Senaste nytt...


3/9  Presentionstillfälle
 

Onsdagen den 30 oktober kommer det att bli ytterliggare ett tillfälle att presentera AI-fördjupningar. De som tänker presentera skickar in rapporten, via Urkund, senast fredagen den 25 oktober.
De studenter som saknar närvaro och behöver komplettera skall läsa en rapport för varje saknad timme (3 presentationer) från listan med gamla projekt och skriva minst en sida sammanfattning av varje.


20/8  Presentionstillfälle
 

Presentationstillfället 21 augusti flyttas till fredag 23 augusti.

Ett papper:

13-13.15 Cake cutting, Filippa Lindberg

Jag har bokat Allen Newell.


23/5  Presentionstillfälle
 

Den 21 augusti blir det tillfälle till att presentera AI-projekt för de som inte gjort det, och de som behöver närvaro.

De som vill presentera ett projekt skickar in via urkund pss som står på kursens webbsidor senast 15.00 måndag 19 augusti.

Jag har bokat Von Neumann.


17/4  Schemaändring
 

Schemat för extrapresentationerna uppdaterat


15/4  Schema för extra projektpesentationstillfälle 17/4
 

13-14

Jonas Hilmersson

Tobias Göhle

Anna Marija Trinkune

14-15

Andreas Perjons

Robert Hilduson


27/2  Extra projektpesentationstillfälle
 

Den 17 april blir det tillfälle till att presentera AI-projekt för de som inte gjort det, och de som behöver närvaro.

De som vill presentera ett projekt skickar in via urkund pss som står på kursens webbsidor senast 15.00 måndag 15 april.

Jag har bokat Von Neumann


14/1  Presentationsschemat klart
 

Finns här.


14/12  Fel i facit
 

Uppgift 14 hade fel i facit. Alternativ 2 är inte korrekt. Den version som ligger uppe nu är korrekt. Y1 och Y2 kan vara oberoende eller beroende, men det påverkas inte av X. Till skillnad från Zi som är villkorligt oberoende givet X.


27/11  Probabilistisk logik
 

Föreläsningsbilderna finns tillgängliga


21/11  Schemaändringar
 

Eftersom många vill lyssna på LiU Game Conference flyttar vi föreläsningen från den 28/11 till den 29/11 kl 10:15-12:00, sal A36.

Dessutom har vi några, kanske uppenbara, salsbyten

5/12 kl 13:15-15:00 --> sal E324 i Fysikhuset

5/12 kl 15:15-17:00 --> sal E324 i Fysikhuset

7/12 kl 13:15-15:00 --> flyttat till sal A36

12/12 kl 15:15-17:00 --> flyttat till sal P42


9/11  Schemaändring
 

Labbtillfället 16/11 blir ett resurstillfälle. Labben 21/11 blir ett KR-labbtillfälle.


6/11  Fel i schemat
 

Laborationen som är schemalagd onsdag 10-12 nästa vecka 14/11 är i felaktigt taggad som en sökningslabb. Den kommer istället att handla om kunskapsrepresentation. Under labben kommer en kort genomgång av några viktiga koncept samt verktyget Protégé.


2/11  Fel i schemat
 

Lektionen tisdag 6/11 kommer att vara en föreläsning. Lektionen kommer istället att vara 12/11. Alltså, lektionen 6/11 byter plats med föreläsningen 12/11.


30/10  Sidorna uppdaterade
 

Senaste tillägg är föreläsningsoh för logikföreläsningarna


18/10  Sidorna uppdaterade
 

Senaste tillägg är föreläsningsoh för sökföreläsningarna


7/9  Sidorna uppdateras
 

Men mycket återstår fortfarande, framförallt har inte deadlines uppdaterasSidansvarig: Arne Jönsson
Senast uppdaterad: 2018-09-17