Göm menyn

729G31 Kognitionsvetenskaplig fördjupningskurs

Seminarieinformation


Till seminarium 1 - 4 förväntas deltagarna förbereda sig genom att läsa relevant litteratur hämtad från tidigare kurslitteratur inom temat, samt förbereda inlägg kring de frågor som anges nedan. Ca en halv a4 sida med ett inlägg mailas in till seminarieledaren senast kl 15 sista vardagen innan seminariet. Seminarieledarna använder sedan era förberedelsenoteringar för att planera och strukturera seminariet.

Vid det 5:e seminariet skall ni presentera och diskutera era reflexionsrapporter.

 

Gruppindelning

Gruppindelning görs av kursledningen och presenteras senast vid introduktionsföreläsningen. Finns därefter under separat länk på dessa sidor.

Diskussionsteman för seminarierna

Nedan föreslås ett antal frågor att diskutera på seminarierna. En utförligare lista finns i OH-bilderna från introduktionsföreläsningen. Ni bör som förberedelse för varje seminarium läsa igenom relevanta delar av det som togs upp på föreläsningen om detta seminarium.

Men givetvis kan ni också skicka in förslag på andra frågor eller diskussionsteman som passar in under rubrikerna.

Seminarium 1: Teori

 • Vilken eller vilka är de mest centrala frågeställningarna inom kognitionsvetenskap? Hur har dessa utvecklats och förändrats? Hur tror du ämnet kommer att utvecklas i framtiden?
 • Vilka deldiscipliner är viktiga och vilka är mindre viktiga? Varför? Har detta ändrats med tiden? Hur tror du de kommer att förändras i framtiden?
 • Hur förhåller sig deldisciplinerna till varandra? Har detta ändrats med tiden? Hur tror du detta kommer att förändras i framtiden?

Seminarium 2: Metod

 • Vilka metoder har du använt inom kognitionsvetenskapliga studier och utvecklingsarbeten?
  (Tänk både stort och smått, generellt och specifikt, t ex ögonrörelse studier, deltagande design)
 • Vad är de olika metodernas styrkor och svagheter?
 • Vilka ser du som centrala att använda inom olika delvetenskaper?
 • Hur har synen på vilka metoder som är centrala förändrats över tid? Hur tror du de kommer att förändras i framtiden?

Seminarium 3: Tillämpning

 • Vilka kognitionsvetenskapliga tillämpningsområden finns det? Hur har detta förändrats över tid?
 • Finns det någon eller några nya tillämpningsområden där kognitionsvetare kommer att arbeta i framtiden, även om de inte gör så nu?
 • Vilka tycker du är intressantast, viktigast och/eller roligast?
 • Vilka tillämpningsområden ser du givet sådant du tyckt har varit teoretiskt intressant?
 • Vad har varit teoretiskt mest intressant givet tillämpningar?
 • Vilka metoder ser du som centrala inom dessa tillämnpningsområden

Seminarium 4: Kompetens

 • Vad är din personliga teoretiska kunksapsbas?
 • Vilka metoder har du mycket bra eller bra utförarkompetens inom? Vilka andra har du kännedom om?
 • Vilka olika typer av kognitionsvetare finns det? Vilken typ är du?

Seminarium 5: Sammanfattande reflexioner

Reflektionsrapporterna diskuteras i tvärgrupper.

Missat seminarium

Om man missar ett seminarium utan särskilda skäl, görs en ersättningsuppgift. Denna innebär att skriva 5 sidor diskuterande och reflekterande text kring de frågor som tas upp på seminariet. Denna text skall ta upp och förhålla sig till sina egan och de övriga gruppmedlemmarnas förberedelseanteckningar. Skickas via mail till seminariehandledaren och till Nils Dahlbäck senast den 10/6. Om textens innehåll och omfång av examinator ej anses täcka seminariets diskussionsteman vad gäller innehåll, omfång eller djup, kommer det att ges möjlighet att komplettera texten.

Denna möjlighet gäller alltså om man missar ett enstaka seminarium. Det är inte möjligt att ersätta två eller fler seminarier på samma sätt.

Vid frånvaro med särskilda skäl kontaktas seminariehandledaren så snart som möjligt för överenskommelse om lämplig ersättningsuppgift.

Sidansvarig: Nils Dahlbäck
Senast uppdaterad: 2013-04-18


Vid frånvaro från seminarium 5 gäller särskilda regler. Kontakta snarast kursledningen om denna situation skulle uppkomma!