Göm menyn

729G31 Kognitionsvetenskaplig fördjupningskurs

Alla meddelanden5/6  Nästa examinationstillfälle
 

Det blir ett nytt tillfälle efter sommaren att lämna i reflektionsrapporter för underkända studenter och för studenter som ej lämnat in någon rapport denna gång. De skall skickas till Nils Dahlbäck och vara inne senast 19 augusti.


5/6  Reflektionsrapporterna rättade
 

Reflektionsrapporterna är nu rättade och resultaten inrapporterade. Studenter som ej blivit godkända har fått eller kommer inom kort att få ett email med kommentarer om vad som måste åtgärdas för att bli godkänd och när den nya versionen eller den nya rapporten skall vara inne.


29/4  Gruppindelning seminarium 5
 

Gruppindelning till seminarium 5 finns under separat länk i menyn till vänster. Där finns också instruktioner kring seminariets genomförande och därmed också vilka förberedelser som krävs.


10/4  Mer information om utformningen av kompletteringsuppgiften
 

Det har framkommit att några studenter ställt sig undrande till varför kompletteringsuppgiften vid missat seminarium ser ut som den gör, och varför det endast är möjligt att på detta sätt komplettera ett missat seminarium. Examinaionsinformationen har därför reviderats och kompletterats med en kortare redogörelse för detta. Kontakta gärna kursledningen om du har ytterligare frågor.


2/4  Ändringar i gruppindelningen
 

Vid introduktionsföreläsningen framkom önskemål om gruppbyte och att några registerarde på kursen ej fanns med i gruppindelningen. Grupperna är nu ändrade enligt de önskemål jag fått in.

Finns det behov av ytterligare ändringar så kontakta SNARAST kursansvarig Nils Dahlbäck.


2/4  Bilder från introduktionsföreläsningen
 

Bilder från introduktionsföreläsningen finns nu upplagda här. Här finns bl.a. ytterligare information om seminariernas uppläggning, regler för byte av seminariegrupp m.m.

Det är alltså mycket viktig att ta del av informationen från introduktionsföreläsningen här om man ej var med på föreläsningen.


25/3  Videoseminarier för studenter som gör uppsatsarbete på annan ort
 

Som framgår av dessa sidor, och av email till registerarde studenter 25 mars finns det en möjlighet att göra vissa seminarier som videokonferens. Anmälan om intresse skall skickas till kursansvarig senast torsdag 28 mars kl 12. Vi räknar med att presentera gruppindelningen på introduktionsföreläsningen tisdag 2 april.

Instruktioner för vad anmälan skall innehålla finns på kursinformationssidan.


25/3  Datum för inlämningar m.m.
 

Sidorna är nu uppdaterade med årets datum för inlämningar av rapporter och liknande.


18/3  Kursen jämfört med tidigare år
 

Kursen har i allt väsentligt samma uppläggning som tidigare år. Några förtydliganden har gjorts vad gäller examinationskrav.


18/3  Uppdatering av hemsidor inför 2013
 

Uppdatering av dessa sidor inför 2013 pågår. Tyvärr har vi inte fått slutgiltigt besked om schema än, men den aktuella schemaremissen, som i praktiken sällan ändras, går att hitta under länken schema. Notera också att datum för inlämning av rapporter inte är uppdaterad ännu inför 2013.


27/6  Kompletterande examination
 

De studenter som ej är godkända på kursen kan skicka in kompletteringar efter sommaren. Sista datum 31 augusti. Skickas till Nils Dahlbäck.


24/5  Gruppindelning för seminarium 5
 

Nu finns gruppindelning för det sista seminariet i menyn till vänster.


21/5  Ingen kollision med AI tentan!
 

AI tentan den 5 juni är flyttad till förmiddagen. Detta betyder att vi inte behöver göra några schemaändringar för att undvika kollisioner för de studenter som vill göra en omtenta samma dag. Det ursprungliga schemat gäller alltsä.


14/5  Kollision med AI tentan
 

Tacksam om de som får en kollision med AI-tentan den 5 juni meddelar detta till Mattias Kristiansson (förnamn.efternamn@liu.se) snarast.


11/5  Två schemaändringar
 

1. Seminarieschemat är nu ändrat. Tiden 25 maj är struken. Istället ett seminarium torsdag 31 maj 15-17. Se schemat i TimeEdit för lokaler.

2. Grupp 4 har fått sin seminarietid onsdag 16 maj flyttad till ny tid och lokal. Tid: 15-17 Lokal: Seminarierum Allen Newell, E-huset, 2:a vån.

OBS! OBS! OBS! Denna schemaändring syns INTE i TimeEdit! OBS! OBS1 OBS!


8/5  Gruppindelningen klar
 

Gruppindelnngen är nu klar. Finns på hemsidan.


2/5  Schemaändring ... kanske
 

Det har kommit flera synpunkter på att det är olyckligt att det är två seminarier i v 21; både ons 23 maj och fre 25 maj. Det finns också goda pedagogiska skäl till att inte ha seminarierna så koncentrerat i början på kursen. Vi överväger därför att flytta seminariet fre 25 maj till veckan därpå (v22), antingen torsdag 31 maj eller fredag 1 juni. Tacksam för snabba synpunkter på lämpligheten att göra denna ändring. Skicka till kursledare.


2/5  Examination för dem som ej blir klara i vår: delvis ändrade
 

Universitetet har beslutat att skapa en generell dispensmöjlighet som gör det möjligt att påbörja masterprogrammet utan att vara klar med alla kurser på kandidatnivå. Dock gäller speciella regler för detta. Kontakta studievägledare om det blir aktuellt för dig.

Samtidigt gör detta att förutsättningarna för meddelandet den 22/3 om tidpunkt för komplettering ej längre gäller. Tidpunkten för kompletteringen kan komma senare, dock senast under början av höstterminen. Exakt när detta sker kommer att beslutas i samråd med de studenter som detta kan vara aktuellt för. Men vi hoppas förstås att ingen skall behöva utnyttja detta!


22/3  Examination för dem som ej blir klara i vår
 

Det blir en kompletteringsomgång före terminsstarten i höst för de studenter som missat mer än ett seminarium i vår, eller av annat skäl ej blivit godkända på kursen före sommaren. Denna kompletteringsomgång kommer att ta ca en och en halv vecka. Eftersom denna koplettering måste ske innan terminsstarten, som är den 20 augusti, och kompletteringarna görs under en dryg vecka, kommer kompletteringsomgången troligen att börja ca 10 augusti. Detta betyder att de studenter som ej blir klara i vår måste räkna med att vara tillbaka i Linköping vid denna tid, om de önskar börja på masterprogrammet i höst.


21/3  Obligatoriska seminarier
 

Notera att närvaro vid seminarierna är obligatorisk. Frånvaro utan giltigt skäl vid ett seminarium kan ersättas av en ersättningsuppgift, men ej frånvaro från två eller flera. För detaljer se information under Examination och Seminarier.

Observera att det gäller nya regler för i år när det gäller antagning till masterprogrammet. Nu måste man vara klar med sin kandidatexamen för att bli antagen på masterutbildningen. Man kan alltså inte välja att spara kursen till nästkommande år, om man vill gå vidare till mastern.


21/3  Uppdaterade kurshemsidor
 

Från idag gäller informationen på dessa sidor kursen som ges 2012. Årets kurs är utformad på samma sätt som tidigare år.Sidansvarig: Nils Dahlbäck
Senast uppdaterad: 2010-04-28