Göm menyn

729G31 Kognitionsvetenskaplig fördjupningskurs

v 14 - 21 2013


Senaste nytt...


5/6  Nästa examinationstillfälle
 

Det blir ett nytt tillfälle efter sommaren att lämna i reflektionsrapporter för underkända studenter och för studenter som ej lämnat in någon rapport denna gång. De skall skickas till Nils Dahlbäck och vara inne senast 19 augusti.


5/6  Reflektionsrapporterna rättade
 

Reflektionsrapporterna är nu rättade och resultaten inrapporterade. Studenter som ej blivit godkända har fått eller kommer inom kort att få ett email med kommentarer om vad som måste åtgärdas för att bli godkänd och när den nya versionen eller den nya rapporten skall vara inne.


29/4  Gruppindelning seminarium 5
 

Gruppindelning till seminarium 5 finns under separat länk i menyn till vänster. Där finns också instruktioner kring seminariets genomförande och därmed också vilka förberedelser som krävs.


10/4  Mer information om utformningen av kompletteringsuppgiften
 

Det har framkommit att några studenter ställt sig undrande till varför kompletteringsuppgiften vid missat seminarium ser ut som den gör, och varför det endast är möjligt att på detta sätt komplettera ett missat seminarium. Examinaionsinformationen har därför reviderats och kompletterats med en kortare redogörelse för detta. Kontakta gärna kursledningen om du har ytterligare frågor.


2/4  Ändringar i gruppindelningen
 

Vid introduktionsföreläsningen framkom önskemål om gruppbyte och att några registerarde på kursen ej fanns med i gruppindelningen. Grupperna är nu ändrade enligt de önskemål jag fått in.

Finns det behov av ytterligare ändringar så kontakta SNARAST kursansvarig Nils Dahlbäck.


2/4  Bilder från introduktionsföreläsningen
 

Bilder från introduktionsföreläsningen finns nu upplagda här. Här finns bl.a. ytterligare information om seminariernas uppläggning, regler för byte av seminariegrupp m.m.

Det är alltså mycket viktig att ta del av informationen från introduktionsföreläsningen här om man ej var med på föreläsningen.


25/3  Videoseminarier för studenter som gör uppsatsarbete på annan ort
 

Som framgår av dessa sidor, och av email till registerarde studenter 25 mars finns det en möjlighet att göra vissa seminarier som videokonferens. Anmälan om intresse skall skickas till kursansvarig senast torsdag 28 mars kl 12. Vi räknar med att presentera gruppindelningen på introduktionsföreläsningen tisdag 2 april.

Instruktioner för vad anmälan skall innehålla finns på kursinformationssidan.


25/3  Datum för inlämningar m.m.
 

Sidorna är nu uppdaterade med årets datum för inlämningar av rapporter och liknande.


18/3  Kursen jämfört med tidigare år
 

Kursen har i allt väsentligt samma uppläggning som tidigare år. Några förtydliganden har gjorts vad gäller examinationskrav.


18/3  Uppdatering av hemsidor inför 2013
 

Uppdatering av dessa sidor inför 2013 pågår. Tyvärr har vi inte fått slutgiltigt besked om schema än, men den aktuella schemaremissen, som i praktiken sällan ändras, går att hitta under länken schema. Notera också att datum för inlämning av rapporter inte är uppdaterad ännu inför 2013.Sidansvarig: Nils Dahlbäck
Senast uppdaterad: 2010-04-28